Drukuj

"PRAWO i ŚRODOWISKO"

Kwartalnik "Prawo i Środowisko" to specjalistyczne, jedyne tego rodzaju wydawnictwo poświęcone prawnym aspektom ochrony środowiska. Pismo redagowane jest przez zespół wybitnych naukowców i praktyków. Od 1995 roku odpowiada na potrzeby osób, instytucji, przedsiębiorstw, jednostek administracji zawodowo zajmujących się ochroną środowiska. "Prawo i Środowisko" dostarcza fachowych informacji o zmieniających się uwarunkowaniach prawnych w dziedzinie ochrony środowiska i praktycznych konsekwencjach tych zmian. Łączy teorię z praktyką. Dużo miejsca poświęca na omawianie dostosowania naszego prawa ochrony środowiska do wymogów Unii Europejskiej. "Prawo i Środowisko" jest obszernym wydawnictwem (ok. 150 stron formatu B-5) zawierającym oprócz materiałów problemowych także aneks, w którym drukowane są najnowsze akty prawne oraz projekty aktów prawnych mających się ukazać. Prezentowane są również uzasadnienia zgłaszanych projektów aktów prawnych, tak aby Czytelnik mógł zapoznać się z motywami, jakimi kierują się legislatorzy. Wydawnictwo prezentuje także prace legislacyjne resortu ochrony środowiska, Sejmu, Senatu, omawia wykroczenia przeciw prawu w sferze ochrony środowiska, wyjaśnia wątpliwości w interpretacji aktów prawnych. Zachęcamy Państwa do prenumeraty tego niezwykle interesującego wydawnictwa, niezbędnego wręcz w pracy każdego, kto zawodowo ma styczność z ochroną środowiska. Pismo ukazuje się wyłącznie w prenumeracie. Prenumeratę można zamówić przesyłając zamówienie pocztą, faksem, lub przez sklep internetowy