"ODPADY i ŚRODOWISKO"

"Odpady i Środowisko" to specjalistyczne, jedyne tego rodzaju wydawnictwo poświęcone gospodarce odpadami wydawane przy współpracy merytorycznej z Departamentem Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska. Pismo redagowane jest przez zespół wybitnych naukowców i praktyków. Odpowiada na potrzeby osób, instytucji, przedsiębiorstw, jednostek administracji zawodowo zajmujących się ochroną środowiska. "Odpady i Środowisko" dostarcza fachowych informacji o zmieniających się uwarunkowaniach prawnych w dziedzinie gospodarki odpadami i praktycznych konsekwencjach tych zmian. Łączy teorię z praktyką. Dużo miejsca poświęca na omawianie dostosowania naszego prawa ochrony środowiska do wymogów Unii Europejskiej. "Odpady i Środowisko" jest obszernym wydawnictwem (ok. 100 stron formatu B-5) zawierającym wiele materiałów problemowych, prezentujemy najnowsze rozwiązania w dziedzinie gospodarki odpadami, przedstawiamy firmy zajmujące się tym problemem. Zachęcamy Państwa do prenumeraty tego niezwykle interesującego wydawnictwa, niezbędnego wręcz w pracy każdego, kto zawodowo ma styczność z ochroną środowiska. Pismo ukazuje się wyłącznie w prenumeracie.  Prenumeratę można zamówić przesyłając zamówienie pocztą, faksem, lub przez sklep internetowy.
 

anim-675x250pop 

1 

 

FOKI