"Środowisko"

"Środowisko" ukazuje się regularnie - wyłącznie w prenumeracie - od początku 1993 roku. Przekazaliśmy naszym Czytelnikom już około 500 numerów tego Polsce periodyku w całości poświęconego sprawom ochrony środowiska. Nasze pismo trafia do administracji centralnej i terenowej, do zakładów przemysłowych - zarówno tych produkujących na rzecz ochrony środowiska jak i poszukujących nowych, przyjaznych środowisku technologii, do nadleśnictw, placówek naukowych, bibliotek, szkół, mass mediów, pozarządowych organizacji ekologicznych. Staramy się spełniać oczekiwania wszystkich odbiorców. Mobilizujemy do szerszego spojrzenia na ochronę środowiska, żywo reagujemy na najbardziej aktualne i najistotniejsze wydarzenia ze sfery ochrony środowiska. Na naszych łamach znajdziecie Państwo specjalistyczne wkładki: Ministerstwa Środowiska, Lasów Państwowych, Banku Ochrony Środowiska, EkoFunduszu, Państwowej Agencji Atomistyki, GEF/UNDP i inne. Znajdziecie Państwo w dwutygodniku "Środowisko", na ponad 40 ilustrowanych stronach, rzetelne informacje przekazywane przez najlepszych dziennikarzy ekologicznych skupionych w Klubie Publicystów Ekologicznych EKOS przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Na łamach "Środowiska" goszczą też naukowcy, prawnicy, przedstawiciele administracji centralnej, terenowej i samorządowej. Prezentujemy także firmy przyjazne środowisku, proponujemy ekologiczne wyroby, umożliwiamy znalezienie partnerów do wspólnych prośrodowiskowych przedsięwzięć. "Środowisko" odznaczone zostało przez Fundację Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi srebrnym medalem "Nauczającym jak chronić i pielęgnować Ziemię" Zachęcamy Państwa do prenumeraty tego unikatowego wydawnictwa, które pozwoli Wam uzupełnić Waszą wiedzę na temat wszelkich zjawisk w tak skomplikowanej dziedzinie, jaką jest ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego.
ABRYS mały

Praktycy o gospodarce odpadami w czasach koronawirusa
– zapraszamy na webinarium

Epidemia koronawirusa spadła na całą gospodarkę, również na branżę zajmującą się odpadami. Internetowe webinarium „Gospodarka odpadami w czasie epidemii – doświadczenia i porady praktyków” odpowie na pytania, jak prowadzić biznes w tym trudnym momencie.
Problemy związane ze zmianą strumienia odpadów, brakami kadrowymi, pojawieniem się w odpadach komunalnych pozostałości z kwarantanny, a także utrudnieniami w realizacji selektywnej zbiórki odpadów, dalszym wdrażaniem systemu BDO i reorganizacją systemu gospodarki odpadami – to wszystko jest dziś chlebem powszednim dla wielu przedsiębiorców.
Z myślą o nich przygotowano internetowe webinarium „Gospodarka odpadami w czasie epidemii – doświadczenia i porady praktyków”, które odbędzie się 8 kwietnia 2020 r. w godz. od 10.00 do 14.30.
Specustawa i nowe regulacje mające chronić przedsiębiorców, czyli tzw. tarcza antykryzysowa tworzą się na naszych oczach. Zakłady gospodarki odpadami, firmy zbierające odpady, instalacje komunalne muszą pracować, borykając się z nowymi wyzwaniami, stając codziennie przed dylematami i często trudnymi decyzjami. Gdy nowe zapisy prawa dopiero się kształtują, a sytuacja zmienia się dynamicznie, pomocną dłoń wyciągają branżowe autorytety.
Podczas webinarium specjaliści podzielą się doświadczeniami w prowadzeniu firm w ostatnich tygodniach. Eksperci z dziedziny prawa zarysują, jak kształtują się specjalne przepisy i czy realnie pomogą one w funkcjonowaniu branży odpadowej. Pokazane zostaną też nowe narzędzia ułatwiąjące pracę zakładów i firm w tym specyficznym czasie.
Szczegółowy program i formularz zgłoszeniowy na webinarium „Gospodarka odpadami w czasie epidemii – doświadczenia i porady praktyków” znajduje się na stronie internetowej - https://odpady.covid.abrys.pl/
(dom)

startup lekki

anim-675x250pop 

1 

 

 logo 3 MALE

Klub Publicystów Ochrony Środowska EKOS zaprosił wszystkich dziennikarzy do udziału w konkursie "Dziennikarze dla klimatu". Główna nagroda wynosi 20.000,- zł.

Dokładne informacje można uzyskać na stronie konkursu:  www.dziennikarzedlaklimatu.pl. 

 

 FOKI