"Środowisko"

"Środowisko" ukazuje się regularnie - wyłącznie w prenumeracie - od początku 1993 roku. Przekazaliśmy naszym Czytelnikom już około 500 numerów tego Polsce periodyku w całości poświęconego sprawom ochrony środowiska. Nasze pismo trafia do administracji centralnej i terenowej, do zakładów przemysłowych - zarówno tych produkujących na rzecz ochrony środowiska jak i poszukujących nowych, przyjaznych środowisku technologii, do nadleśnictw, placówek naukowych, bibliotek, szkół, mass mediów, pozarządowych organizacji ekologicznych. Staramy się spełniać oczekiwania wszystkich odbiorców. Mobilizujemy do szerszego spojrzenia na ochronę środowiska, żywo reagujemy na najbardziej aktualne i najistotniejsze wydarzenia ze sfery ochrony środowiska. Na naszych łamach znajdziecie Państwo specjalistyczne wkładki: Ministerstwa Środowiska, Lasów Państwowych, Banku Ochrony Środowiska, EkoFunduszu, Państwowej Agencji Atomistyki, GEF/UNDP i inne. Znajdziecie Państwo w dwutygodniku "Środowisko", na ponad 40 ilustrowanych stronach, rzetelne informacje przekazywane przez najlepszych dziennikarzy ekologicznych skupionych w Klubie Publicystów Ekologicznych EKOS przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Na łamach "Środowiska" goszczą też naukowcy, prawnicy, przedstawiciele administracji centralnej, terenowej i samorządowej. Prezentujemy także firmy przyjazne środowisku, proponujemy ekologiczne wyroby, umożliwiamy znalezienie partnerów do wspólnych prośrodowiskowych przedsięwzięć. "Środowisko" odznaczone zostało przez Fundację Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi srebrnym medalem "Nauczającym jak chronić i pielęgnować Ziemię" Zachęcamy Państwa do prenumeraty tego unikatowego wydawnictwa, które pozwoli Wam uzupełnić Waszą wiedzę na temat wszelkich zjawisk w tak skomplikowanej dziedzinie, jaką jest ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego.
 

anim-675x250pop 

1 

 

FOKI