Artykuły
Trucizna z przeszłości
Artykuł opublikowany w dwutygodniku "Środowisko" nr 8/2012.
 
Instalacje wodociągowe wykonane z ołowiu występują na terenie województw: dolnośląskiego, lubelskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego
 
POTĘPIONY METAL
 
Krystyna Forowicz
 
Woda wodociągowa może zawierać wiele różnych związków chemicznych niebezpiecznych dla zdrowia. To co widzimy gołym okiem, czyli piasek i rdzę, lub to co czujemy i smakujemy np. zapach chloru – to tylko część prawdy o wodzie. Najgroźniejsze są ukryte przed naszymi zmysłami metale ciężkie, które gromadzą się w przestarzałych instalacjach wodociągowych jak np. ołów.
Prof. Iwona Wawer z Uniwersytetu Warszawskiego przestrzega: – Ołów – szkodliwy dla zdrowia metal ciężki pojawia się w wodzie kranowej jeśli miała ona kontakt z wykonaną z ołowiu instalacją wodociągową. Ołów jest pierwiastkiem toksycznym, trwale się wbudowuje w kości – skąd jest trudno usuwalny i do końca ich życia wpływa destrukcyjnie na zdrowie. 
Do wody wodociągowej dostaje się przede wszystkim z rur stosowanych w wewnętrznych instalacjach wodociągowych, ze spawów, armatury oraz połączeń domowych.
Więcej…
 
Nowe - stare technologie

Tekst został opublikowany w dwutygodniku "Środowisko" nr 6/2012

Polska węglem stoi, ale czy jego proste spalanie jest najlepszym sposobem zagospodarowania?

 

DOSYPAĆ WĘGLA DO BAKU


Paweł Wójcik

 


Podczas spotkania Rady ds. Środowiska Unii Europejskiej Polska, po raz kolejny, samotnie zawetowała przyjęcie przez ministrów konkluzji, w których wymienione miały być niewiążące cele redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2050. Zdaniem ekologów tym samym nasz kraj potwierdził swój wizerunek hamulcowego Europy, przeciwstawiając się 26 krajom członkowskim Unii Europejskiej. Prezydencja duńska dążyła do uzgodnienia, aby w 2030 r. UE zredukowała emisje o 40%, w 2040 r. o 60%, a w 2050 r. o 80% w porównaniu z 1990 r. Polska już raz zawetowała te propozycje w 2011 r. Polska nie chce nowych celów redukcji emisji CO2 po 2020 r. zanim nie zakończą się globalne negocjacje klimatyczne, co może nastąpić w 2015 r. Zgodnie z obowiązującym pakietem klimatycznym z 2008 r., UE ma obniżyć swoje emisje o 20% do 2020 r.

Więcej…
 
Kontrowersyjna hodowla

Artykuł opublikowany w dwutygodniku "Środowisko" nr 5/2012

KONTROWERSJE WOKÓŁ NOREK

Jacek Zyśk

Inspekcja Ochrony Środowiska nie miała w swoich planach na lata 2007–2013 kontroli ferm zwierząt futerkowych. Podjęto jednak taką kontrolę w latach 2009–2010 w wyniku społecznych sygnałów. Kontrolę przeprowadziła Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu na zlecenie Najwyższej Izby Kontroli. Nie była to kontrola łatwa, ponieważ organy kontrolujące działają w tym obszarze w pewnej luce prawnej. Od wielu lat w przygotowaniu jest ustawa odorowa, a dopóki jej nie ma pole do interpretacji jest bardzo szerokie.

Więcej…
 
GMO

Tekst opublikowany został w dwutygodniku "Środowisko" nr 4/2012

O GMO U PREZYDENTA

Aldona Zyśk

W ramach Forum Debaty Publicznej odbyła się w Pałacu Prezydenckim dyskusja „Organizmy zmodyfikowane genetycznie. Konieczność czy wybór? Szansa czy zagrożenie?”. Wprowadzanie do rolnictwa i środowiska naturalnego organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) to problem wywołujący wiele kontrowersji. Z jednej strony mamy bowiem obawy związane z trudnymi do przewidzenia skutkami uwolnienia do środowiska genetycznie zmodyfikowanych roślin. Z drugiej strony, takie uprawy w świecie są faktem i zajmują około 10% powierzchni użytków rolnych. Kilka odmian zmodyfikowanych genetycznie roślin już dziś jest dopuszczonych do uprawiania w Unii Europejskiej. Tych faktów nie możemy ignorować. Żyjemy w zglobalizowanym świecie, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej.

Więcej…
 
Odpady medyczne

Artykuł opublikowany został w dwumiesięczniku "Odpady i Środowisko" nr 1/2012

Na terenie kraju funkcjonuje 39 spalarni odpadów medycznych 

ODPADY SZPITALNE – BAĆ SIĘ CZY NIE?

Krystyna ForowiczW Polsce powstaje rocznie ok. 200 tys. ton odpadów medycznych i weterynaryjnych, większość nie jest groźna dla ludzi ani środowiska, ale prawie 30 tys. ton stanowią odpady zakaźne – z uwagi na obecność bakterii, toksyn lub chemikaliów. Są niebezpieczne. Na terenie kraju funkcjonuje 39 instalacji do ich termicznego przekształcania, co w zupełności zaspokaja nasze potrzeby. Katastrofa ekologiczna nam nie grozi. Nie znaczy to, że branża ta wolna jest od nieprawidłowości.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3

 

anim-675x250pop 

1 

 

FOKI