ODPADY I ŚRODOWISKO NR 3(111)/2018

Odpady i Środowisko 2018 3

W ostatnim czasie nasiliła się liczba pożarów odpadów. Trwa jeszcze badanie bezpośrednich przyczyn ich wystąpienia, jednak można przypuszczać, że mogło dojść do celowych podpaleń w celu ich pozbycia się. Po posiedzeniu Rady Ministrów, które odbyło się 29 maja premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd dołoży wszelkich starań, by temu procederowi zapobiegać. Prezes Rady Ministrów podkreślił, że problem jest bardzo poważny i wymaga jednoznacznych działań, jakimi są: zgłoszenie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz zobowiązanie Prokuratora Generalnego do podjęcia zdecydowanych działań w tym zakresie. Prace nad zmianami w prawie dotyczącymi składowania odpadów trwają w resorcie środowiska już od kilku miesięcy. W trakcie posiedzenia Rady Ministrów minister środowiska Henryk Kowalczyk przedstawił propozycje możliwych działań legislacyjnych do wdrożenia w celu ograniczenia zjawiska pożarów odpadów.

„Racjonalizacja gospodarki odpadami w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym” to tytuł konferencji zorganizowanej 8 maja w Katowicach przez Polską Izbę Ekologii. Jednym z patronów medialnych tej konferencji było nasze pismo. Jak zaznaczył na wstępie Czesław Śleziak, przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii, powodem zorganizowania tej konferencji była wymiana poglądów oraz zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie transformacji w kierunku gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym. Zamieszczamy relację z tej konferencji.

Ruszyła kampania „Zbieraj z imPETem”. Organizatorem tej akcji jest Organizacja Odzysku Opakowań Rekopol. Głównym celem projektu jest zwiększenie recyklingu i odzysku opakowań typu PET, który będzie realizowany m.in. poprzez działania edukacyjne prowadzone w wybranych miejscach na terenie całego kraju. W rezultacie podejmowanych działań inicjatorzy projektu zapewnią odzysk i recykling wprowadzanych na rynek opakowań z tworzyw sztucznych na poziomie przewyższającym ich zobowiązania prawne. Do projektu przystąpiło czterech akcjonariuszy tej organizacji odzysku, producentów wody i napojów: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestlé Polska SA Oddział Nestlé Waters, Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. oraz Żywiec Zdrój SA. Partnerami zaś będą podmioty gospodarujące odpadami w gminach.

„Zbieraj z klasą” to największa kampania recyklingowa w Polsce, skierowana do dzieci i młodzieży, zorganizowana przez Europejską Platformę Recyklingu. Z każdym rokiem przybywa szkół i innych placówek edukacyjnych, zainteresowanych akcją – w tym było ich już 1150. Uczestnicy zbierają zużyte baterie i sprzęt elektroniczny, a rekordziści otrzymują atrakcyjne nagrody. Akcja ma na celu edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie właściwego postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami oraz zużytym sprzętem elektronicznym. Do projektu mogą zgłaszać się przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, publiczne i niepubliczne. Podczas akcji uczestnicy dowiadują się, co należy zrobić z niebezpiecznymi odpadami i przez swoje postępowanie przyczyniają się do ich prawidłowego przetworzenia. Przedstawiamy relację z uroczystej gali, podczas której poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji konkursu.

Zapraszamy Państwa do lektury całego numeru
„Odpadów i Środowiska”.

 
Wróć do poprzedniej strony

ABRYS mały

Praktycy o gospodarce odpadami w czasach koronawirusa
– zapraszamy na webinarium

Epidemia koronawirusa spadła na całą gospodarkę, również na branżę zajmującą się odpadami. Internetowe webinarium „Gospodarka odpadami w czasie epidemii – doświadczenia i porady praktyków” odpowie na pytania, jak prowadzić biznes w tym trudnym momencie.
Problemy związane ze zmianą strumienia odpadów, brakami kadrowymi, pojawieniem się w odpadach komunalnych pozostałości z kwarantanny, a także utrudnieniami w realizacji selektywnej zbiórki odpadów, dalszym wdrażaniem systemu BDO i reorganizacją systemu gospodarki odpadami – to wszystko jest dziś chlebem powszednim dla wielu przedsiębiorców.
Z myślą o nich przygotowano internetowe webinarium „Gospodarka odpadami w czasie epidemii – doświadczenia i porady praktyków”, które odbędzie się 8 kwietnia 2020 r. w godz. od 10.00 do 14.30.
Specustawa i nowe regulacje mające chronić przedsiębiorców, czyli tzw. tarcza antykryzysowa tworzą się na naszych oczach. Zakłady gospodarki odpadami, firmy zbierające odpady, instalacje komunalne muszą pracować, borykając się z nowymi wyzwaniami, stając codziennie przed dylematami i często trudnymi decyzjami. Gdy nowe zapisy prawa dopiero się kształtują, a sytuacja zmienia się dynamicznie, pomocną dłoń wyciągają branżowe autorytety.
Podczas webinarium specjaliści podzielą się doświadczeniami w prowadzeniu firm w ostatnich tygodniach. Eksperci z dziedziny prawa zarysują, jak kształtują się specjalne przepisy i czy realnie pomogą one w funkcjonowaniu branży odpadowej. Pokazane zostaną też nowe narzędzia ułatwiąjące pracę zakładów i firm w tym specyficznym czasie.
Szczegółowy program i formularz zgłoszeniowy na webinarium „Gospodarka odpadami w czasie epidemii – doświadczenia i porady praktyków” znajduje się na stronie internetowej - https://odpady.covid.abrys.pl/
(dom)

startup lekki

anim-675x250pop 

1 

 

 logo 3 MALE

Klub Publicystów Ochrony Środowska EKOS zaprosił wszystkich dziennikarzy do udziału w konkursie "Dziennikarze dla klimatu". Główna nagroda wynosi 20.000,- zł.

Dokładne informacje można uzyskać na stronie konkursu:  www.dziennikarzedlaklimatu.pl. 

 

 FOKI