ŚRODOWISKO 6(546)/2018

JEDEN

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Puszczy Białowieskiej, który zapadł 17 kwietnia br. Ministerstwo Środowiska poinformowało, że dokument będzie szczegółowo analizowany, jednak zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Polska dostosuje się do wyroku. Minister Henryk Kowalczyk zapewnił jednocześnie, że resort środowiska przedstawi wkrótce Komisji Europejskiej propozycje kompromisowych rozwiązań w sprawie Puszczy Białowieskiej, uwzględniających wyniki prac zespołu eksperckiego przygotowującego długoterminowy plan jej ochrony. Zespół ten został powołany przez ministra, o czym szef resortu poinformował, wspólnie z Małgorzatą Golińską, wiceminister, głównym konserwatorem przyrody podczas konferencji prasowej 17 maja. Koalicja Kocham Puszczę podjęła decyzję o nieprzystępowaniu do stworzonego przez ministra Kowalczyka zespołu ds. Puszczy Białowieskiej ze względu na to, że zespół zdominowany jest przez osoby aktywnie popierające decyzje ministra Jana Szyszko dotyczące wycinki. Zamieszczamy relację z konferencji.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już po raz 11 zorganizował Dzień Informacyjny programu LIFE. Podobnie jak w latach poprzednich zainteresowanie tym spotkaniem było duże. Przyjechali zarówno beneficjenci, jak i ci, którzy dopiero chcą przygotowywać lub są w trakcie pracy nad wnioskami do Komisji Europejskiej. Oprócz sesji ogólnej odbyły się też sesje tematyczne. Podczas warsztatów w grupach tematycznych uczestnicy mogli zapoznać się z konkretnymi działaniami i rozwiązaniami, a także z doświadczeniami beneficjentów programu. Przedstawiamy niektóre z projektów, omawiamy też warunki przystąpienia do programu.

Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 zawierająca cele zrównoważonego rozwoju została przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku w Nowym Jorku. Agenda określa 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz związanych z nimi 169 zadań, które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku. Cele obejmują szeroki zakres wyzwań, takich jak ubóstwo, głód, zdrowie, edukacja, równość płci, zmiany klimatu, zrównoważony rozwój, pokój, sprawiedliwość społeczna. Kampania 17 Celów przygotowana i realizowana od ubiegłego roku przez CSR Consulting (w partnerstwie merytorycznym z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Global Compact Network Poland) ma za zadanie zachęcić polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji celów i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030. Piszemy więcej o tej kampanii.

Z pozoru pospolite ptaki: skowronki, mazurki, trznadle, kosy i słowiki – wszystkie znajdują się na liście gatunków zagrożonych wyginięciem. Za sprawą degradacji gruntów rolnych, niszczenia środowiska i zmian klimatu. Prawie 45% Europy pokrywają pola uprawne. W Polsce – 61,2%. Jest się więc czym martwić.
Raporty przygotowane przez międzynarodowe grupy naukowców pokazują, że w Europie wymieranie ptaków na terenach rolniczych zbliża się do rangi ekologicznej zagłady. Piszemy o przyczynach wymierania ptaków związanych z krajobrazem rolniczym w Polsce.

Zapraszamy Państwa do lektury całego numeru „Środowiska”.

 
Wróć do poprzedniej strony

ABRYS mały

Praktycy o gospodarce odpadami w czasach koronawirusa
– zapraszamy na webinarium

Epidemia koronawirusa spadła na całą gospodarkę, również na branżę zajmującą się odpadami. Internetowe webinarium „Gospodarka odpadami w czasie epidemii – doświadczenia i porady praktyków” odpowie na pytania, jak prowadzić biznes w tym trudnym momencie.
Problemy związane ze zmianą strumienia odpadów, brakami kadrowymi, pojawieniem się w odpadach komunalnych pozostałości z kwarantanny, a także utrudnieniami w realizacji selektywnej zbiórki odpadów, dalszym wdrażaniem systemu BDO i reorganizacją systemu gospodarki odpadami – to wszystko jest dziś chlebem powszednim dla wielu przedsiębiorców.
Z myślą o nich przygotowano internetowe webinarium „Gospodarka odpadami w czasie epidemii – doświadczenia i porady praktyków”, które odbędzie się 8 kwietnia 2020 r. w godz. od 10.00 do 14.30.
Specustawa i nowe regulacje mające chronić przedsiębiorców, czyli tzw. tarcza antykryzysowa tworzą się na naszych oczach. Zakłady gospodarki odpadami, firmy zbierające odpady, instalacje komunalne muszą pracować, borykając się z nowymi wyzwaniami, stając codziennie przed dylematami i często trudnymi decyzjami. Gdy nowe zapisy prawa dopiero się kształtują, a sytuacja zmienia się dynamicznie, pomocną dłoń wyciągają branżowe autorytety.
Podczas webinarium specjaliści podzielą się doświadczeniami w prowadzeniu firm w ostatnich tygodniach. Eksperci z dziedziny prawa zarysują, jak kształtują się specjalne przepisy i czy realnie pomogą one w funkcjonowaniu branży odpadowej. Pokazane zostaną też nowe narzędzia ułatwiąjące pracę zakładów i firm w tym specyficznym czasie.
Szczegółowy program i formularz zgłoszeniowy na webinarium „Gospodarka odpadami w czasie epidemii – doświadczenia i porady praktyków” znajduje się na stronie internetowej - https://odpady.covid.abrys.pl/
(dom)

startup lekki

anim-675x250pop 

1 

 

 logo 3 MALE

Klub Publicystów Ochrony Środowska EKOS zaprosił wszystkich dziennikarzy do udziału w konkursie "Dziennikarze dla klimatu". Główna nagroda wynosi 20.000,- zł.

Dokładne informacje można uzyskać na stronie konkursu:  www.dziennikarzedlaklimatu.pl. 

 

 FOKI