ŚRODOWISKO 6(546)/2018

JEDEN

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Puszczy Białowieskiej, który zapadł 17 kwietnia br. Ministerstwo Środowiska poinformowało, że dokument będzie szczegółowo analizowany, jednak zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Polska dostosuje się do wyroku. Minister Henryk Kowalczyk zapewnił jednocześnie, że resort środowiska przedstawi wkrótce Komisji Europejskiej propozycje kompromisowych rozwiązań w sprawie Puszczy Białowieskiej, uwzględniających wyniki prac zespołu eksperckiego przygotowującego długoterminowy plan jej ochrony. Zespół ten został powołany przez ministra, o czym szef resortu poinformował, wspólnie z Małgorzatą Golińską, wiceminister, głównym konserwatorem przyrody podczas konferencji prasowej 17 maja. Koalicja Kocham Puszczę podjęła decyzję o nieprzystępowaniu do stworzonego przez ministra Kowalczyka zespołu ds. Puszczy Białowieskiej ze względu na to, że zespół zdominowany jest przez osoby aktywnie popierające decyzje ministra Jana Szyszko dotyczące wycinki. Zamieszczamy relację z konferencji.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już po raz 11 zorganizował Dzień Informacyjny programu LIFE. Podobnie jak w latach poprzednich zainteresowanie tym spotkaniem było duże. Przyjechali zarówno beneficjenci, jak i ci, którzy dopiero chcą przygotowywać lub są w trakcie pracy nad wnioskami do Komisji Europejskiej. Oprócz sesji ogólnej odbyły się też sesje tematyczne. Podczas warsztatów w grupach tematycznych uczestnicy mogli zapoznać się z konkretnymi działaniami i rozwiązaniami, a także z doświadczeniami beneficjentów programu. Przedstawiamy niektóre z projektów, omawiamy też warunki przystąpienia do programu.

Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 zawierająca cele zrównoważonego rozwoju została przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku w Nowym Jorku. Agenda określa 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz związanych z nimi 169 zadań, które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku. Cele obejmują szeroki zakres wyzwań, takich jak ubóstwo, głód, zdrowie, edukacja, równość płci, zmiany klimatu, zrównoważony rozwój, pokój, sprawiedliwość społeczna. Kampania 17 Celów przygotowana i realizowana od ubiegłego roku przez CSR Consulting (w partnerstwie merytorycznym z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Global Compact Network Poland) ma za zadanie zachęcić polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji celów i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030. Piszemy więcej o tej kampanii.

Z pozoru pospolite ptaki: skowronki, mazurki, trznadle, kosy i słowiki – wszystkie znajdują się na liście gatunków zagrożonych wyginięciem. Za sprawą degradacji gruntów rolnych, niszczenia środowiska i zmian klimatu. Prawie 45% Europy pokrywają pola uprawne. W Polsce – 61,2%. Jest się więc czym martwić.
Raporty przygotowane przez międzynarodowe grupy naukowców pokazują, że w Europie wymieranie ptaków na terenach rolniczych zbliża się do rangi ekologicznej zagłady. Piszemy o przyczynach wymierania ptaków związanych z krajobrazem rolniczym w Polsce.

Zapraszamy Państwa do lektury całego numeru „Środowiska”.

 
Wróć do poprzedniej strony

FOKI

Zygmunt Chajzer i Dyrektor Generalny ERP Polska Mikołaj Jozefowicz fot. Bee Music

TAJEMNICE RECYKLINGU 
 
Tajemnice Recyklingu - pod taką nazwą startuje prowadzony przez Zygmunta Chajzera, ekologiczno - edukacyjny wideoblog, którego pomysłodawcą jest Europejska Platforma Recyclingu. Premiera pierwszego odcinka to jedno z ważniejszych wydarzeń we wrześniu, miesiącu kiedy w całej Polsce rozpoczyna się nowy, ekologiczny rok szkolny.
Od 2017 roku Europejska Platforma Recyclingu (ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A.) realizuje projekt ERP.TV. Na samym początku reporterami Młodej Telewizji Edukacyjnej były dzieci (m.in ze Szkoły Podstawowej nr 279 w Warszawie). Uczniowie nawiązując do formuły znanej z kultowych programów telewizyjnych takich jak „5-10-15”, czy „Teleranek” występowali w roli dziennikarzy. Rozmawiali z ekspertami i gwiazdami, a także odwiedzali ciekawe miejsca takie jak Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Środowiska, Komenda Główna Policji, Centrum Nauki Kopernik, czy Lotnisko Chopina.
- Dzieci uczestniczące w projekcie i widzowie kanału ERP.TV mieli okazję  dowiedzieć  się,  jak ze starych komputerów uzyskać  złoto, co zrobić  ze zużytymi bateriami, opakowaniami oraz zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, czym są samochody na baterie, co zrobić z popsutymi lampkami choinkowymi.  Jak się okazało, materiały wideo znalazły wielu wielbicieli wśród nauczycieli przyrody, którzy dzięki nim poprowadzili interaktywne „eko lekcje” w szkołach w całej Polsce. Zainspirowało nas to, aby pójść o krok dalej i stworzyć wideoblog „Tajemnice Recyklingu”, który ujawni ciekawostki świata recyklingu i w sposób ekspercki przedstawi problematykę, którą zajmujemy się na co dzień. -  mówi dr Mikołaj E. Józefowicz, dyrektor generalny ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE  i Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
Narratorem cyklu „Tajemnice Recyklingu” został znany dziennikarz, dawniej związany z audycją „Lato z Radiem”, dzisiaj z Radiem Pogoda, prowadzący wiele programów telewizyjnych i uczestnik jesiennej edycji „Ameryka Express” - Zygmunt Chajzer. To idealny przykład doświadczonego dziennikarza, ciekawego świata, a jednocześnie świadomego rodzica, który od najmłodszych lat wpajał swojemu synowi - Filipowi Chajzerowi postępowanie w zgodzie z poszanowaniem środowiska naturalnego. Nic więc dziwnego, że dzisiaj ojciec i syn, bardzo chętnie angażują się w akcje proekologiczne. 
Zygmunt Chajzer będzie głównym bohaterem spotkania prasowego, które odbędzie się 19 września w ekologicznym Hotelu SixtySix przy ul. Nowy Świat 66 w Warszawie. Podczas wydarzenia odbędzie się nie tylko premiera wideobloga z prezentacją pierwszego odcinka „Tajemnic Recyklingu”. Aby uczcić ekologiczne rozpoczęcie roku szkolnego gwiazdy wraz z dziennikarzami zaangażują się w trzy EKO aktywności: segregację odpadów, przygotowanie eko-stylizacji oraz eko-toreb pod okiem projektantek - Anny Kubisz i Bożeny Bernad. Skosztują również prawdziwie ekologicznych soków od Eko Sok Bar, a całość wydarzenia będzie miała multimedialne wsparcie w aplikacjach na runvido.com i image4you.eu . Chcemy pokazać, że tego dnia nie ma podziałów, a dziennikarze, niezależnie od wybranego medium w którym pracują, jednoczą się w słusznej sprawie i mówią otwarcie jak dbają o środowisko naturalne. Mamy nadzieję, że w ten sposób zarówno opiniotwórczy dziennikarze, jak i gwiazdy przyczynią się do zgłębiania tajemnic oraz propagowania idei recyklingu.
 

startup lekki

anim-675x250pop 

1 

 

 logo 3 MALE

Klub Publicystów Ochrony Środowska EKOS zaprosił wszystkich dziennikarzy do udziału w konkursie "Dziennikarze dla klimatu". Główna nagroda wynosi 20.000,- zł.

Dokładne informacje można uzyskać na stronie konkursu:  www.dziennikarzedlaklimatu.pl.