ŚRODOWISKO 6(546)/2018

JEDEN

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Puszczy Białowieskiej, który zapadł 17 kwietnia br. Ministerstwo Środowiska poinformowało, że dokument będzie szczegółowo analizowany, jednak zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Polska dostosuje się do wyroku. Minister Henryk Kowalczyk zapewnił jednocześnie, że resort środowiska przedstawi wkrótce Komisji Europejskiej propozycje kompromisowych rozwiązań w sprawie Puszczy Białowieskiej, uwzględniających wyniki prac zespołu eksperckiego przygotowującego długoterminowy plan jej ochrony. Zespół ten został powołany przez ministra, o czym szef resortu poinformował, wspólnie z Małgorzatą Golińską, wiceminister, głównym konserwatorem przyrody podczas konferencji prasowej 17 maja. Koalicja Kocham Puszczę podjęła decyzję o nieprzystępowaniu do stworzonego przez ministra Kowalczyka zespołu ds. Puszczy Białowieskiej ze względu na to, że zespół zdominowany jest przez osoby aktywnie popierające decyzje ministra Jana Szyszko dotyczące wycinki. Zamieszczamy relację z konferencji.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już po raz 11 zorganizował Dzień Informacyjny programu LIFE. Podobnie jak w latach poprzednich zainteresowanie tym spotkaniem było duże. Przyjechali zarówno beneficjenci, jak i ci, którzy dopiero chcą przygotowywać lub są w trakcie pracy nad wnioskami do Komisji Europejskiej. Oprócz sesji ogólnej odbyły się też sesje tematyczne. Podczas warsztatów w grupach tematycznych uczestnicy mogli zapoznać się z konkretnymi działaniami i rozwiązaniami, a także z doświadczeniami beneficjentów programu. Przedstawiamy niektóre z projektów, omawiamy też warunki przystąpienia do programu.

Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 zawierająca cele zrównoważonego rozwoju została przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku w Nowym Jorku. Agenda określa 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz związanych z nimi 169 zadań, które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku. Cele obejmują szeroki zakres wyzwań, takich jak ubóstwo, głód, zdrowie, edukacja, równość płci, zmiany klimatu, zrównoważony rozwój, pokój, sprawiedliwość społeczna. Kampania 17 Celów przygotowana i realizowana od ubiegłego roku przez CSR Consulting (w partnerstwie merytorycznym z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Global Compact Network Poland) ma za zadanie zachęcić polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji celów i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030. Piszemy więcej o tej kampanii.

Z pozoru pospolite ptaki: skowronki, mazurki, trznadle, kosy i słowiki – wszystkie znajdują się na liście gatunków zagrożonych wyginięciem. Za sprawą degradacji gruntów rolnych, niszczenia środowiska i zmian klimatu. Prawie 45% Europy pokrywają pola uprawne. W Polsce – 61,2%. Jest się więc czym martwić.
Raporty przygotowane przez międzynarodowe grupy naukowców pokazują, że w Europie wymieranie ptaków na terenach rolniczych zbliża się do rangi ekologicznej zagłady. Piszemy o przyczynach wymierania ptaków związanych z krajobrazem rolniczym w Polsce.

Zapraszamy Państwa do lektury całego numeru „Środowiska”.

 
Wróć do poprzedniej strony

startup lekki

Green Alley Award 2018

Europejska Platforma Recyklingu (ERP) wspiera konkurs dotyczący gospodarki

o obiegu zamkniętym

Konkurs The Green Alley Award skierowany jest do startupów zainteresowanych tematyką gospodarki o obiegu zamkniętym! Pomysły można przesyłać do 1 lipca 2018 roku.

V edycja konkursu wystartowała 10 kwietnia 2018 roku. Green Alley Award jest pierwszym europejskim konkursem nagradzającym i promującym cyfrowe rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego, innowacje w recyklingu oraz wszystkie pomysły zmniejszające ilość powstających odpadów.

Zgłoszenia zawierające krótką prezentację działania muszą zostać nadesłane do 1 lipca 2018 roku.

W czasie październikowego finału w Berlinie sześć wyłonionych startupów weźmie udział w warsztatach prowadzonych przez ekspertów zajmujących się gospodarką obiegu zamkniętego. Finaliści będą mieli również możliwość przedstawienia swoich pomysłów szerokiej rzeszy firm z europejskiego sektora gospodarki obiegu zamkniętego i sektora startupów. W tym roku zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 25 000 euro w gotówce, a wszyscy finaliści będą brali udział w rywalizacji o nową nagrodę, Seedmatch Crowd Award oraz otrzymają szansę na utworzenie kampanii crowdfundingowej.

– Jesteśmy zadowoleni, że Green Alley Award ma już piątą edycję – powiedział Jan Patrick Schulz, dyrektor generalny Grupy Landbell. Macierzysta firma ERP jest jednym z czołowych dostawców profesjonalnych usług i doradztwa w zakresie zgodności z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska oraz chemikaliów. – W ostatnich latach, mieliśmy do czynienia z wieloma ekscytującymi i innowacyjnymi pomysłami, które pokazują, jak stopniowo wprowadzamy gospodarkę obiegu zamkniętego w Europie.

Celem Green Alley Award jest poznanie się pionierów w dziedzinie gospodarki obiegu zamkniętego i umożliwienie im pracy nad swoim modelem biznesu, oraz do przedstawienie ich potencjalnym klientom.

– Chcemy dostarczyć startupom platformę do promowania pomysłów oraz do pomocy przy ich rozwijaniu – mówi Schulz. – Finaliści otrzymują możliwość rozwoju dzięki intensywnej wymianie pomysłów w trakcie warsztatów z naszymi ekspertami.

Jeżeli twoja firma szuka sposobu stworzenia zrównoważonego środowiska bez odpadów – weź udział w naszym konkursie. Więcej informacji: https://goo.gl/8DpwMk

 

anim-675x250pop 

1 

 

 logo 3 MALE

Klub Publicystów Ochrony Środowska EKOS zaprosił wszystkich dziennikarzy do udziału w konkursie "Dziennikarze dla klimatu". Główna nagroda wynosi 20.000,- zł.

Dokładne informacje można uzyskać na stronie konkursu:  www.dziennikarzedlaklimatu.pl.