ODPADY i ŚRODOWISKO 2(110)/2018

Odpady i Środowisko 2018 2 PRINT

Unia Europejska musi stać się liderem w dziedzinie wdrażania reguł gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), tak jak jest dzisiaj w dziedzinie polityki klimatycznej. Skorzystają nie tylko środowisko naturalne i unijni obywatele, ale także – w dłuższej perspektywie – sam biznes. Trzeba jednak w tym celu dobrze wykorzystać powstającą unijną legislację. Takie wnioski płyną z debaty eksperckiej „Nowe Europejskie Cele Recyklingu” zorganizowanej przez EURACTIV.pl oraz Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce. Debata była okazją do poznania aktualnego stanu przygotowań do wdrażania GOZ zarówno na poziomie UE, jak i Polski. Zamieszczamy obszerną relację z tych obrad.

Gospodarce o obiegu zamkniętym poświęcamy wiele miejsca w bieżącym numerze „Odpadów i Środowiska”. Temu tematowi była poświęcona również konferencja w PAP, podczas której skupiono się na praktycznych rozwiązaniach dla biznesu w ramach GOZ. Według najnowszego raportu Instytutu Innowacyjna Gospodarka „W kierunku gospodarki cyrkularnej – rekomendacje rozwoju i implementacji praktycznych rozwiązań dla biznesu”, od 2004 roku ilość odpadów w Unii Europejskiej zmniejszyła się o 2,1%, podczas gdy w Polsce wzrosła o 30,3%. Pokazuje to, jak bardzo nieefektywnie korzystamy z naszych zasobów. Wzrost ekonomiczno-społeczny zawdzięczamy w dużej mierze zwiększonemu zużyciu surowców, a nie ich efektywniejszemu wykorzystaniu. W raporcie znalazły się praktyczne rozwiązania dla biznesu, które mają wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym w Polsce.

Jak co roku blisko 100 osób, przedstawicieli branży, wzięło udział w 13. już konferencji z cyklu „Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”. Obrady nie były tak burzliwe jak jeszcze kilka lat temu, kiedy to dyskutowano nad nowelizacją ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ale tym razem również dochodziło do ostrej wymiany zdań i poglądów, co stało się już tradycją tych konferencji. W tym roku większość prezentacji miała charakter bardziej szkoleniowy niż problemowy, może dlatego, że wdrażane są nowe przepisy, a dodatkowo środowisko przygotowuje się do adaptowania unijnego pakietu dyrektyw dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym i związanej z tym rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Zamieszczamy relację z tej konferencji.

Polskie składowiska i wysypiska tyją od nadmiaru śmieci. Jedna iskierka wystarczy, by wzniecić pożar. Te zdarzają się regularnie, najczęściej w weekendy, nocną porą. Są groźne, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, pociągają za sobą szkody w środowisku i ogromne koszty. Stały się zmorą ostatnich lat, mniej więcej odkąd gminy zaczęły wymagać, by przetwarzano śmieci. Przyczyn pożarów może być wiele. Ale to, że zdarzają się coraz częściej to nie przypadek. Powód jest aż nadto widoczny. To sposób na szybkie pozbycie się śmieci i wizja generowania zysków. Statystyki wskazują, że w latach 2011–2015 doszło do 526 pożarów składowisk odpadów i wysypisk śmieci (dane Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP). Piszemy o pożarach na polskich składowiskach odpadów.

Zapraszamy Państwa do lektury całego numeru „Odpadów i Środowiska”.

 
Wróć do poprzedniej strony

ABRYS mały

Praktycy o gospodarce odpadami w czasach koronawirusa
– zapraszamy na webinarium

Epidemia koronawirusa spadła na całą gospodarkę, również na branżę zajmującą się odpadami. Internetowe webinarium „Gospodarka odpadami w czasie epidemii – doświadczenia i porady praktyków” odpowie na pytania, jak prowadzić biznes w tym trudnym momencie.
Problemy związane ze zmianą strumienia odpadów, brakami kadrowymi, pojawieniem się w odpadach komunalnych pozostałości z kwarantanny, a także utrudnieniami w realizacji selektywnej zbiórki odpadów, dalszym wdrażaniem systemu BDO i reorganizacją systemu gospodarki odpadami – to wszystko jest dziś chlebem powszednim dla wielu przedsiębiorców.
Z myślą o nich przygotowano internetowe webinarium „Gospodarka odpadami w czasie epidemii – doświadczenia i porady praktyków”, które odbędzie się 8 kwietnia 2020 r. w godz. od 10.00 do 14.30.
Specustawa i nowe regulacje mające chronić przedsiębiorców, czyli tzw. tarcza antykryzysowa tworzą się na naszych oczach. Zakłady gospodarki odpadami, firmy zbierające odpady, instalacje komunalne muszą pracować, borykając się z nowymi wyzwaniami, stając codziennie przed dylematami i często trudnymi decyzjami. Gdy nowe zapisy prawa dopiero się kształtują, a sytuacja zmienia się dynamicznie, pomocną dłoń wyciągają branżowe autorytety.
Podczas webinarium specjaliści podzielą się doświadczeniami w prowadzeniu firm w ostatnich tygodniach. Eksperci z dziedziny prawa zarysują, jak kształtują się specjalne przepisy i czy realnie pomogą one w funkcjonowaniu branży odpadowej. Pokazane zostaną też nowe narzędzia ułatwiąjące pracę zakładów i firm w tym specyficznym czasie.
Szczegółowy program i formularz zgłoszeniowy na webinarium „Gospodarka odpadami w czasie epidemii – doświadczenia i porady praktyków” znajduje się na stronie internetowej - https://odpady.covid.abrys.pl/
(dom)

startup lekki

anim-675x250pop 

1 

 

 logo 3 MALE

Klub Publicystów Ochrony Środowska EKOS zaprosił wszystkich dziennikarzy do udziału w konkursie "Dziennikarze dla klimatu". Główna nagroda wynosi 20.000,- zł.

Dokładne informacje można uzyskać na stronie konkursu:  www.dziennikarzedlaklimatu.pl. 

 

 FOKI