NIE MA ALTERNATYWY DLA LASÓW PAŃSTWOWYCH

Artykuł opublikowany w dwutygodniku "Środowisko" nr 24/2011

NIE MA ALTERNATYWY DLA LASÓW PAŃSTWOWYCH

Aldona Zyśk


W Polsce nie ma rozsądnej alternatywy dla dobrze funkcjonującego u nas modelu leśnictwa, w tym leśnictwa państwowego. Status, przynależność sektorowa oraz forma prawna i organizacyjna Lasów Państwowych są bardzo dobrym, wypracowywanym przez dziesięciolecia kompromisem w dostosowywaniu tego podmiotu do powierzonej mu misji. To główne tezy rekomendacji po konferencji „Status oraz forma prawna i organizacyjna PGL Lasy Państwowe – czy jest rozsądna alternatywa?” która odbyła się 6 grudnia 2011 roku w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie. 
Konferencja zgromadziła parlamentarzystów, naukowców i przede wszystkim leśników. Ks. biskup Edward Janiak, duszpasterz środowiska leśników, podkreślał, że jest to konferencja ponad podziałami politycznymi.
– Leśnikom należy się szacunek za ten stan lasów jaki jest w naszym kraju, z tego powinni być dumni – powiedział biskup Janiak przypominając, że Marian Pigan, dyrektor generalny Lasów Państwowych jakiś czas temu otrzymał pisemne zapewnienie premiera Donalda Tuska o tym, że premier jest przeciwny prywatyzacji lasów.
Poseł Jan Szyszko (PiS) mówił o konieczności zachowania statusu polskich lasów.
– Polskie lasy są wzorem dla Europy i świata w zakresie kondycji i zrównoważonego gospodarowania – powiedział poseł Jan Szyszko.Dr Marian Pigan wystosował do uczestników konferencji specjalny list, który został odczytany przez Grzegorza Furmańskiego, zastępcę dyrektora generalnego LP. 
W liście dyrektora czytamy m.in., że wartości naszych lasów nie jesteśmy w stanie oszacować precyzyjnie, bo wpływają one pośrednio lub bezpośrednio na wszystkie aspekty naszego życia. Wartość ta jednak systematycznie wzrasta, bo lasów przybywa. Leśnikom udało się nie tylko zatrzymać proces kurczenia się zasobów leśnych, ale także zwiększać powierzchnię lasów i zasobności w drewno, wzrasta też bioróżnorodność. Funkcjonujący w Polsce model leśnictwa wypełnia zadania powierzone przez społeczeństwo, które ma praktycznie nieograniczony dostęp do lasu. Lasy Państwowe są samowystarczalne finansowo i nie oczekują, że społeczeństwo będzie partycypowało w ich utrzymywaniu. 
"Polskie rozwiązania w dziedzinie leśnictwa są nietypowe na tle organizacji lasów w Europie. Ale te rozwiązania doskonale się sprawdziły przez minione dekady, można powiedzieć, że w Polsce bardzo dobrze realizowane jest hasło Lasy dla ludzi" – napisał dyrektor Pigan.Poseł Dariusz Bąk (PiS) przedstawił podstawy teoretyczno-prawne uzasadniające status oraz formę prawną i organizacyjną LP. Przypomniał jak tworzona była ustawa o lasach, która przyniosła rewolucyjne, na tamte czasy, zmiany w gospodarowaniu w lasach, których skutkiem jest bardziej zrównoważona ekologiczna polityka. Przedstawił system kontroli jakiej podlega PGL Lasy Państwowe zarówno tej instytucjonalnej, jak i szerokiej kontroli społecznej. 
Prof. Tomasz Borecki, społeczny doradca Prezydenta RP ds. wsi i rolnictwa w swoim bardzo emocjonalnym wystąpieniu podkreślał, że Lasy Państwowe nie podlegają i nie będą podlegać żadnym prywatyzacjom. 
– Lasy Państwowe nie są do prywatyzowania, przestańmy już o tym mówić – apelował były rektor SGGW. 
Tomasz Borecki przypomniał zmiany jakie nastąpiły w ostatnich latach w Lasach Państwowych, mówił o potrzebie zmiany ustawy o Lasach Państwowych, bo powstała 20 lat temu ustawa wymaga aktualizacji.Duży aplauz leśników towarzyszył słowom prof. Boreckiego o niepotrzebnym powoływaniu Generalnej i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, bo spowodowało to zamieszanie, a zdaniem Tomasza Boreckiego nie powinno być na danym terenie wielu gospodarzy, a co za tym idzie nie powinno tworzyć się wielu planów ochrony i zagospodarowania danych obszarów. Rodzi to tylko niepotrzebne konflikty. Prof. Borecki mówił też, że trzeba stworzyć wizję rozwoju polskiego leśnictwa, która jasno określałaby warunki w jakich to leśnictwo powinno funkcjonować. Rola Lasów Państwowych w finansowaniu edukacji i nauki związanej z leśnictwem powinna być jeszcze większa. 
Dr inż. Stanisław Zajączkowski z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej podkreślał, że podstawowych informacji dotyczących leśnictwa w zakresie zasobów leśnych oraz pełnionych funkcji dostarcza urządzanie lasu, które zajmuje się problemami rozwoju i kształtu funkcjonowania ekosystemów leśnych.  
Mówił też o tworzeniu banku danych o lasach. 
– Podstawą tego banku będą dane urządzeniowe. Będą to z jednej strony dane z planów urządzenia lasu, uproszczonych planów urządzenia lasu oraz planów ochrony parków narodowych, z drugiej natomiast informacje z wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu oraz monitoringu lasu. Koncepcja budowy tego banku przewiduje m.in. prezentowanie danych urządzeniowych na tle uogólnionych informacji dotyczących ochrony przyrody oraz środowiska przyrodniczego –powiedział dr Zajączkowski i dodał, że w ramach funkcjonującego banku danych o lasach będzie także wykonywana coroczna aktualizacja stanu lasu i sporządzane będą prognozy rozwoju zasobów drzewnych oraz możliwości użytkowania głównego w lasach różnych form własności.
Podczas konferencji przedstawiony został program wykorzystania zasobów leśnych do dodatkowej retencji dwutlenku węgla, a także koncepcja rozwiązania problemu wartościowania lasów.
Lasy Państwowe to firma, która idąc z duchem czasu zmienia się i do dzisiaj funkcjonuje w bardzo dobrej kondycji; sama się finansuje, realizuje zadania, które postawiło przed nią społeczeństwo. Dba o polskie lasy, o przyrodę, o różnorodność biologiczną, a także dostarcza drewno dla przemysłu drzewnego. 

Aldona Zyśk

 
Wróć do poprzedniej strony

startup lekki

Green Alley Award 2018

Europejska Platforma Recyklingu (ERP) wspiera konkurs dotyczący gospodarki

o obiegu zamkniętym

Konkurs The Green Alley Award skierowany jest do startupów zainteresowanych tematyką gospodarki o obiegu zamkniętym! Pomysły można przesyłać do 1 lipca 2018 roku.

V edycja konkursu wystartowała 10 kwietnia 2018 roku. Green Alley Award jest pierwszym europejskim konkursem nagradzającym i promującym cyfrowe rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego, innowacje w recyklingu oraz wszystkie pomysły zmniejszające ilość powstających odpadów.

Zgłoszenia zawierające krótką prezentację działania muszą zostać nadesłane do 1 lipca 2018 roku.

W czasie październikowego finału w Berlinie sześć wyłonionych startupów weźmie udział w warsztatach prowadzonych przez ekspertów zajmujących się gospodarką obiegu zamkniętego. Finaliści będą mieli również możliwość przedstawienia swoich pomysłów szerokiej rzeszy firm z europejskiego sektora gospodarki obiegu zamkniętego i sektora startupów. W tym roku zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 25 000 euro w gotówce, a wszyscy finaliści będą brali udział w rywalizacji o nową nagrodę, Seedmatch Crowd Award oraz otrzymają szansę na utworzenie kampanii crowdfundingowej.

– Jesteśmy zadowoleni, że Green Alley Award ma już piątą edycję – powiedział Jan Patrick Schulz, dyrektor generalny Grupy Landbell. Macierzysta firma ERP jest jednym z czołowych dostawców profesjonalnych usług i doradztwa w zakresie zgodności z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska oraz chemikaliów. – W ostatnich latach, mieliśmy do czynienia z wieloma ekscytującymi i innowacyjnymi pomysłami, które pokazują, jak stopniowo wprowadzamy gospodarkę obiegu zamkniętego w Europie.

Celem Green Alley Award jest poznanie się pionierów w dziedzinie gospodarki obiegu zamkniętego i umożliwienie im pracy nad swoim modelem biznesu, oraz do przedstawienie ich potencjalnym klientom.

– Chcemy dostarczyć startupom platformę do promowania pomysłów oraz do pomocy przy ich rozwijaniu – mówi Schulz. – Finaliści otrzymują możliwość rozwoju dzięki intensywnej wymianie pomysłów w trakcie warsztatów z naszymi ekspertami.

Jeżeli twoja firma szuka sposobu stworzenia zrównoważonego środowiska bez odpadów – weź udział w naszym konkursie. Więcej informacji: https://goo.gl/8DpwMk

 

anim-675x250pop 

1 

 

 logo 3 MALE

Klub Publicystów Ochrony Środowska EKOS zaprosił wszystkich dziennikarzy do udziału w konkursie "Dziennikarze dla klimatu". Główna nagroda wynosi 20.000,- zł.

Dokładne informacje można uzyskać na stronie konkursu:  www.dziennikarzedlaklimatu.pl.