NIE MA ALTERNATYWY DLA LASÓW PAŃSTWOWYCH

Artykuł opublikowany w dwutygodniku "Środowisko" nr 24/2011

NIE MA ALTERNATYWY DLA LASÓW PAŃSTWOWYCH

Aldona Zyśk


W Polsce nie ma rozsądnej alternatywy dla dobrze funkcjonującego u nas modelu leśnictwa, w tym leśnictwa państwowego. Status, przynależność sektorowa oraz forma prawna i organizacyjna Lasów Państwowych są bardzo dobrym, wypracowywanym przez dziesięciolecia kompromisem w dostosowywaniu tego podmiotu do powierzonej mu misji. To główne tezy rekomendacji po konferencji „Status oraz forma prawna i organizacyjna PGL Lasy Państwowe – czy jest rozsądna alternatywa?” która odbyła się 6 grudnia 2011 roku w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie. 
Konferencja zgromadziła parlamentarzystów, naukowców i przede wszystkim leśników. Ks. biskup Edward Janiak, duszpasterz środowiska leśników, podkreślał, że jest to konferencja ponad podziałami politycznymi.
– Leśnikom należy się szacunek za ten stan lasów jaki jest w naszym kraju, z tego powinni być dumni – powiedział biskup Janiak przypominając, że Marian Pigan, dyrektor generalny Lasów Państwowych jakiś czas temu otrzymał pisemne zapewnienie premiera Donalda Tuska o tym, że premier jest przeciwny prywatyzacji lasów.
Poseł Jan Szyszko (PiS) mówił o konieczności zachowania statusu polskich lasów.
– Polskie lasy są wzorem dla Europy i świata w zakresie kondycji i zrównoważonego gospodarowania – powiedział poseł Jan Szyszko.Dr Marian Pigan wystosował do uczestników konferencji specjalny list, który został odczytany przez Grzegorza Furmańskiego, zastępcę dyrektora generalnego LP. 
W liście dyrektora czytamy m.in., że wartości naszych lasów nie jesteśmy w stanie oszacować precyzyjnie, bo wpływają one pośrednio lub bezpośrednio na wszystkie aspekty naszego życia. Wartość ta jednak systematycznie wzrasta, bo lasów przybywa. Leśnikom udało się nie tylko zatrzymać proces kurczenia się zasobów leśnych, ale także zwiększać powierzchnię lasów i zasobności w drewno, wzrasta też bioróżnorodność. Funkcjonujący w Polsce model leśnictwa wypełnia zadania powierzone przez społeczeństwo, które ma praktycznie nieograniczony dostęp do lasu. Lasy Państwowe są samowystarczalne finansowo i nie oczekują, że społeczeństwo będzie partycypowało w ich utrzymywaniu. 
"Polskie rozwiązania w dziedzinie leśnictwa są nietypowe na tle organizacji lasów w Europie. Ale te rozwiązania doskonale się sprawdziły przez minione dekady, można powiedzieć, że w Polsce bardzo dobrze realizowane jest hasło Lasy dla ludzi" – napisał dyrektor Pigan.Poseł Dariusz Bąk (PiS) przedstawił podstawy teoretyczno-prawne uzasadniające status oraz formę prawną i organizacyjną LP. Przypomniał jak tworzona była ustawa o lasach, która przyniosła rewolucyjne, na tamte czasy, zmiany w gospodarowaniu w lasach, których skutkiem jest bardziej zrównoważona ekologiczna polityka. Przedstawił system kontroli jakiej podlega PGL Lasy Państwowe zarówno tej instytucjonalnej, jak i szerokiej kontroli społecznej. 
Prof. Tomasz Borecki, społeczny doradca Prezydenta RP ds. wsi i rolnictwa w swoim bardzo emocjonalnym wystąpieniu podkreślał, że Lasy Państwowe nie podlegają i nie będą podlegać żadnym prywatyzacjom. 
– Lasy Państwowe nie są do prywatyzowania, przestańmy już o tym mówić – apelował były rektor SGGW. 
Tomasz Borecki przypomniał zmiany jakie nastąpiły w ostatnich latach w Lasach Państwowych, mówił o potrzebie zmiany ustawy o Lasach Państwowych, bo powstała 20 lat temu ustawa wymaga aktualizacji.Duży aplauz leśników towarzyszył słowom prof. Boreckiego o niepotrzebnym powoływaniu Generalnej i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, bo spowodowało to zamieszanie, a zdaniem Tomasza Boreckiego nie powinno być na danym terenie wielu gospodarzy, a co za tym idzie nie powinno tworzyć się wielu planów ochrony i zagospodarowania danych obszarów. Rodzi to tylko niepotrzebne konflikty. Prof. Borecki mówił też, że trzeba stworzyć wizję rozwoju polskiego leśnictwa, która jasno określałaby warunki w jakich to leśnictwo powinno funkcjonować. Rola Lasów Państwowych w finansowaniu edukacji i nauki związanej z leśnictwem powinna być jeszcze większa. 
Dr inż. Stanisław Zajączkowski z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej podkreślał, że podstawowych informacji dotyczących leśnictwa w zakresie zasobów leśnych oraz pełnionych funkcji dostarcza urządzanie lasu, które zajmuje się problemami rozwoju i kształtu funkcjonowania ekosystemów leśnych.  
Mówił też o tworzeniu banku danych o lasach. 
– Podstawą tego banku będą dane urządzeniowe. Będą to z jednej strony dane z planów urządzenia lasu, uproszczonych planów urządzenia lasu oraz planów ochrony parków narodowych, z drugiej natomiast informacje z wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu oraz monitoringu lasu. Koncepcja budowy tego banku przewiduje m.in. prezentowanie danych urządzeniowych na tle uogólnionych informacji dotyczących ochrony przyrody oraz środowiska przyrodniczego –powiedział dr Zajączkowski i dodał, że w ramach funkcjonującego banku danych o lasach będzie także wykonywana coroczna aktualizacja stanu lasu i sporządzane będą prognozy rozwoju zasobów drzewnych oraz możliwości użytkowania głównego w lasach różnych form własności.
Podczas konferencji przedstawiony został program wykorzystania zasobów leśnych do dodatkowej retencji dwutlenku węgla, a także koncepcja rozwiązania problemu wartościowania lasów.
Lasy Państwowe to firma, która idąc z duchem czasu zmienia się i do dzisiaj funkcjonuje w bardzo dobrej kondycji; sama się finansuje, realizuje zadania, które postawiło przed nią społeczeństwo. Dba o polskie lasy, o przyrodę, o różnorodność biologiczną, a także dostarcza drewno dla przemysłu drzewnego. 

Aldona Zyśk

 
Wróć do poprzedniej strony

FOKI

Zygmunt Chajzer i Dyrektor Generalny ERP Polska Mikołaj Jozefowicz fot. Bee Music

TAJEMNICE RECYKLINGU 
 
Tajemnice Recyklingu - pod taką nazwą startuje prowadzony przez Zygmunta Chajzera, ekologiczno - edukacyjny wideoblog, którego pomysłodawcą jest Europejska Platforma Recyclingu. Premiera pierwszego odcinka to jedno z ważniejszych wydarzeń we wrześniu, miesiącu kiedy w całej Polsce rozpoczyna się nowy, ekologiczny rok szkolny.
Od 2017 roku Europejska Platforma Recyclingu (ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A.) realizuje projekt ERP.TV. Na samym początku reporterami Młodej Telewizji Edukacyjnej były dzieci (m.in ze Szkoły Podstawowej nr 279 w Warszawie). Uczniowie nawiązując do formuły znanej z kultowych programów telewizyjnych takich jak „5-10-15”, czy „Teleranek” występowali w roli dziennikarzy. Rozmawiali z ekspertami i gwiazdami, a także odwiedzali ciekawe miejsca takie jak Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Środowiska, Komenda Główna Policji, Centrum Nauki Kopernik, czy Lotnisko Chopina.
- Dzieci uczestniczące w projekcie i widzowie kanału ERP.TV mieli okazję  dowiedzieć  się,  jak ze starych komputerów uzyskać  złoto, co zrobić  ze zużytymi bateriami, opakowaniami oraz zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, czym są samochody na baterie, co zrobić z popsutymi lampkami choinkowymi.  Jak się okazało, materiały wideo znalazły wielu wielbicieli wśród nauczycieli przyrody, którzy dzięki nim poprowadzili interaktywne „eko lekcje” w szkołach w całej Polsce. Zainspirowało nas to, aby pójść o krok dalej i stworzyć wideoblog „Tajemnice Recyklingu”, który ujawni ciekawostki świata recyklingu i w sposób ekspercki przedstawi problematykę, którą zajmujemy się na co dzień. -  mówi dr Mikołaj E. Józefowicz, dyrektor generalny ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE  i Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
Narratorem cyklu „Tajemnice Recyklingu” został znany dziennikarz, dawniej związany z audycją „Lato z Radiem”, dzisiaj z Radiem Pogoda, prowadzący wiele programów telewizyjnych i uczestnik jesiennej edycji „Ameryka Express” - Zygmunt Chajzer. To idealny przykład doświadczonego dziennikarza, ciekawego świata, a jednocześnie świadomego rodzica, który od najmłodszych lat wpajał swojemu synowi - Filipowi Chajzerowi postępowanie w zgodzie z poszanowaniem środowiska naturalnego. Nic więc dziwnego, że dzisiaj ojciec i syn, bardzo chętnie angażują się w akcje proekologiczne. 
Zygmunt Chajzer będzie głównym bohaterem spotkania prasowego, które odbędzie się 19 września w ekologicznym Hotelu SixtySix przy ul. Nowy Świat 66 w Warszawie. Podczas wydarzenia odbędzie się nie tylko premiera wideobloga z prezentacją pierwszego odcinka „Tajemnic Recyklingu”. Aby uczcić ekologiczne rozpoczęcie roku szkolnego gwiazdy wraz z dziennikarzami zaangażują się w trzy EKO aktywności: segregację odpadów, przygotowanie eko-stylizacji oraz eko-toreb pod okiem projektantek - Anny Kubisz i Bożeny Bernad. Skosztują również prawdziwie ekologicznych soków od Eko Sok Bar, a całość wydarzenia będzie miała multimedialne wsparcie w aplikacjach na runvido.com i image4you.eu . Chcemy pokazać, że tego dnia nie ma podziałów, a dziennikarze, niezależnie od wybranego medium w którym pracują, jednoczą się w słusznej sprawie i mówią otwarcie jak dbają o środowisko naturalne. Mamy nadzieję, że w ten sposób zarówno opiniotwórczy dziennikarze, jak i gwiazdy przyczynią się do zgłębiania tajemnic oraz propagowania idei recyklingu.
 

startup lekki

anim-675x250pop 

1 

 

 logo 3 MALE

Klub Publicystów Ochrony Środowska EKOS zaprosił wszystkich dziennikarzy do udziału w konkursie "Dziennikarze dla klimatu". Główna nagroda wynosi 20.000,- zł.

Dokładne informacje można uzyskać na stronie konkursu:  www.dziennikarzedlaklimatu.pl.