O nas

Dziennikarska Agencja Wydawnicza Maxpress powstała w 1993 roku. W tym samym roku rozpoczęła wydawanie dwutygodnika “Środowisko”, kilka lat później kwartalnika “Prawo i Środowisko” i dwumiesięcznika “Odpady i Środowisko”.

Założyciele D.A.W. Maxpress i wydawcy pism – Jacek Zyśk (absolwent Politechniki Warszawskiej) i Paweł Wójcik (absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego) są dziennikarzami z długoletnią praktyką, a rozpoczynali swoją dziennikarską pracę zawodową w Tygodniku “Politechnik” w latach 80. Obaj wydawcy odznaczeni są złotymi (wcześniej srebrnymi) medalami “Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej” oraz nagrodami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej “Za zasługi w popularyzowaniu na łamach prasy problematyki dotyczącej systemu finansowania ochrony środowiska”.

Medale takie posiada również znaczna część zespołu dziennikarzy. Członkowie zespołu za swoją pracę na rzecz ochrony środowiska otrzymali również odznaczenia państwowe, prestiżowe nagrody i wyróżnienia w konkursie SDP za publikacje w kategorii “Ochrona środowiska” (Ewa Sieniarska i Kazimierz Netka), I nagrodę w konkursie dla dziennikarzy o nagrodę Prezesa Banku Ochrony Środowiska S.A. (Aldona Zyśk).
W 2003 roku red. Paweł Wójcik i red. Jacek Zyśk uhonorowani zostali przez Ministra Środowiska Dyplomami Uznania wraz z listem gratulacyjnym “Za wieloletnie, aktywne zaangażowanie w propagowanie idei ochrony środowiska”. W 2004 roku red. Jacek Zyśk otrzymał wyróżnienie Ministra Środowiska za propagowanie tematyki związanej z ochroną środowiska.
Red. Paweł Wójcik został w 1997 roku, roku laureatem Nagrody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za propagowanie problematyki ekologicznej na łamach prasy.

W 1998 roku red. Paweł Wójcik ukończył „Advanced Proffesional Workshop an Environmental Reporting” – „Zaawansowane warsztaty reportażu ekologicznego” zorganizowane przez międzynarodową organizację ICFJ (International Center For Journalists – Międzynarodowe Centrum Dziennikarskie) z Waszyngtonu. Warsztaty zakończone zostały uzyskaniem certyfikatu. W 2004 roku red. Paweł Wójcik uzyskał certyfikat ukończenia seminarium „Ochrona środowiska w Unii Europejskiej – konsekwencje wprowadzonych zmian dla przedsiębiorstw”. Ponadto red. Paweł Wójcik jest wiceprezesem Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Red. Jacek Zyśk ukończył w 1996 roku kurs dla dziennikarzy ochrony środowiska organizowany przez Uniwersytet w Kalmarze (Szwecja) uwieńczony uzyskaniem certyfikatu FOJO (Institute for Further Education of Journalists). W 2003 roku red. Jacek Zyśk uzyskał certyfikat Izby Przemysłowej w Lipsku (Niemcy) poświadczający udział w kursie poświęconym gospodarce odpadami opakowaniowymi – „Der Grune Punkt”. Red. Jacek Zyśk jest wiceprezesem Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

 

startup lekki

Green Alley Award 2018

Europejska Platforma Recyklingu (ERP) wspiera konkurs dotyczący gospodarki

o obiegu zamkniętym

Konkurs The Green Alley Award skierowany jest do startupów zainteresowanych tematyką gospodarki o obiegu zamkniętym! Pomysły można przesyłać do 1 lipca 2018 roku.

V edycja konkursu wystartowała 10 kwietnia 2018 roku. Green Alley Award jest pierwszym europejskim konkursem nagradzającym i promującym cyfrowe rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego, innowacje w recyklingu oraz wszystkie pomysły zmniejszające ilość powstających odpadów.

Zgłoszenia zawierające krótką prezentację działania muszą zostać nadesłane do 1 lipca 2018 roku.

W czasie październikowego finału w Berlinie sześć wyłonionych startupów weźmie udział w warsztatach prowadzonych przez ekspertów zajmujących się gospodarką obiegu zamkniętego. Finaliści będą mieli również możliwość przedstawienia swoich pomysłów szerokiej rzeszy firm z europejskiego sektora gospodarki obiegu zamkniętego i sektora startupów. W tym roku zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 25 000 euro w gotówce, a wszyscy finaliści będą brali udział w rywalizacji o nową nagrodę, Seedmatch Crowd Award oraz otrzymają szansę na utworzenie kampanii crowdfundingowej.

– Jesteśmy zadowoleni, że Green Alley Award ma już piątą edycję – powiedział Jan Patrick Schulz, dyrektor generalny Grupy Landbell. Macierzysta firma ERP jest jednym z czołowych dostawców profesjonalnych usług i doradztwa w zakresie zgodności z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska oraz chemikaliów. – W ostatnich latach, mieliśmy do czynienia z wieloma ekscytującymi i innowacyjnymi pomysłami, które pokazują, jak stopniowo wprowadzamy gospodarkę obiegu zamkniętego w Europie.

Celem Green Alley Award jest poznanie się pionierów w dziedzinie gospodarki obiegu zamkniętego i umożliwienie im pracy nad swoim modelem biznesu, oraz do przedstawienie ich potencjalnym klientom.

– Chcemy dostarczyć startupom platformę do promowania pomysłów oraz do pomocy przy ich rozwijaniu – mówi Schulz. – Finaliści otrzymują możliwość rozwoju dzięki intensywnej wymianie pomysłów w trakcie warsztatów z naszymi ekspertami.

Jeżeli twoja firma szuka sposobu stworzenia zrównoważonego środowiska bez odpadów – weź udział w naszym konkursie. Więcej informacji: https://goo.gl/8DpwMk

 

anim-675x250pop 

1 

 

 logo 3 MALE

Klub Publicystów Ochrony Środowska EKOS zaprosił wszystkich dziennikarzy do udziału w konkursie "Dziennikarze dla klimatu". Główna nagroda wynosi 20.000,- zł.

Dokładne informacje można uzyskać na stronie konkursu:  www.dziennikarzedlaklimatu.pl.