O nas

Dziennikarska Agencja Wydawnicza Maxpress powstała w 1993 roku. W tym samym roku rozpoczęła wydawanie dwutygodnika “Środowisko”, kilka lat później kwartalnika “Prawo i Środowisko” i dwumiesięcznika “Odpady i Środowisko”.

Założyciele D.A.W. Maxpress i wydawcy pism – Jacek Zyśk (absolwent Politechniki Warszawskiej) i Paweł Wójcik (absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego) są dziennikarzami z długoletnią praktyką, a rozpoczynali swoją dziennikarską pracę zawodową w Tygodniku “Politechnik” w latach 80. Obaj wydawcy odznaczeni są złotymi (wcześniej srebrnymi) medalami “Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej” oraz nagrodami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej “Za zasługi w popularyzowaniu na łamach prasy problematyki dotyczącej systemu finansowania ochrony środowiska”.

Medale takie posiada również znaczna część zespołu dziennikarzy. Członkowie zespołu za swoją pracę na rzecz ochrony środowiska otrzymali również odznaczenia państwowe, prestiżowe nagrody i wyróżnienia w konkursie SDP za publikacje w kategorii “Ochrona środowiska” (Ewa Sieniarska i Kazimierz Netka), I nagrodę w konkursie dla dziennikarzy o nagrodę Prezesa Banku Ochrony Środowiska S.A. (Aldona Zyśk).
W 2003 roku red. Paweł Wójcik i red. Jacek Zyśk uhonorowani zostali przez Ministra Środowiska Dyplomami Uznania wraz z listem gratulacyjnym “Za wieloletnie, aktywne zaangażowanie w propagowanie idei ochrony środowiska”. W 2004 roku red. Jacek Zyśk otrzymał wyróżnienie Ministra Środowiska za propagowanie tematyki związanej z ochroną środowiska.
Red. Paweł Wójcik został w 1997 roku, roku laureatem Nagrody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za propagowanie problematyki ekologicznej na łamach prasy.

W 1998 roku red. Paweł Wójcik ukończył „Advanced Proffesional Workshop an Environmental Reporting” – „Zaawansowane warsztaty reportażu ekologicznego” zorganizowane przez międzynarodową organizację ICFJ (International Center For Journalists – Międzynarodowe Centrum Dziennikarskie) z Waszyngtonu. Warsztaty zakończone zostały uzyskaniem certyfikatu. W 2004 roku red. Paweł Wójcik uzyskał certyfikat ukończenia seminarium „Ochrona środowiska w Unii Europejskiej – konsekwencje wprowadzonych zmian dla przedsiębiorstw”. Ponadto red. Paweł Wójcik jest wiceprezesem Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Red. Jacek Zyśk ukończył w 1996 roku kurs dla dziennikarzy ochrony środowiska organizowany przez Uniwersytet w Kalmarze (Szwecja) uwieńczony uzyskaniem certyfikatu FOJO (Institute for Further Education of Journalists). W 2003 roku red. Jacek Zyśk uzyskał certyfikat Izby Przemysłowej w Lipsku (Niemcy) poświadczający udział w kursie poświęconym gospodarce odpadami opakowaniowymi – „Der Grune Punkt”. Red. Jacek Zyśk jest wiceprezesem Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

 

ABRYS mały

Praktycy o gospodarce odpadami w czasach koronawirusa
– zapraszamy na webinarium

Epidemia koronawirusa spadła na całą gospodarkę, również na branżę zajmującą się odpadami. Internetowe webinarium „Gospodarka odpadami w czasie epidemii – doświadczenia i porady praktyków” odpowie na pytania, jak prowadzić biznes w tym trudnym momencie.
Problemy związane ze zmianą strumienia odpadów, brakami kadrowymi, pojawieniem się w odpadach komunalnych pozostałości z kwarantanny, a także utrudnieniami w realizacji selektywnej zbiórki odpadów, dalszym wdrażaniem systemu BDO i reorganizacją systemu gospodarki odpadami – to wszystko jest dziś chlebem powszednim dla wielu przedsiębiorców.
Z myślą o nich przygotowano internetowe webinarium „Gospodarka odpadami w czasie epidemii – doświadczenia i porady praktyków”, które odbędzie się 8 kwietnia 2020 r. w godz. od 10.00 do 14.30.
Specustawa i nowe regulacje mające chronić przedsiębiorców, czyli tzw. tarcza antykryzysowa tworzą się na naszych oczach. Zakłady gospodarki odpadami, firmy zbierające odpady, instalacje komunalne muszą pracować, borykając się z nowymi wyzwaniami, stając codziennie przed dylematami i często trudnymi decyzjami. Gdy nowe zapisy prawa dopiero się kształtują, a sytuacja zmienia się dynamicznie, pomocną dłoń wyciągają branżowe autorytety.
Podczas webinarium specjaliści podzielą się doświadczeniami w prowadzeniu firm w ostatnich tygodniach. Eksperci z dziedziny prawa zarysują, jak kształtują się specjalne przepisy i czy realnie pomogą one w funkcjonowaniu branży odpadowej. Pokazane zostaną też nowe narzędzia ułatwiąjące pracę zakładów i firm w tym specyficznym czasie.
Szczegółowy program i formularz zgłoszeniowy na webinarium „Gospodarka odpadami w czasie epidemii – doświadczenia i porady praktyków” znajduje się na stronie internetowej - https://odpady.covid.abrys.pl/
(dom)

startup lekki

anim-675x250pop 

1 

 

 logo 3 MALE

Klub Publicystów Ochrony Środowska EKOS zaprosił wszystkich dziennikarzy do udziału w konkursie "Dziennikarze dla klimatu". Główna nagroda wynosi 20.000,- zł.

Dokładne informacje można uzyskać na stronie konkursu:  www.dziennikarzedlaklimatu.pl. 

 

 FOKI