O nas

Dziennikarska Agencja Wydawnicza Maxpress powstała w 1993 roku. W tym samym roku rozpoczęła wydawanie dwutygodnika “Środowisko”, kilka lat później kwartalnika “Prawo i Środowisko” i dwumiesięcznika “Odpady i Środowisko”.

Założyciele D.A.W. Maxpress i wydawcy pism – Jacek Zyśk (absolwent Politechniki Warszawskiej) i Paweł Wójcik (absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego) są dziennikarzami z długoletnią praktyką, a rozpoczynali swoją dziennikarską pracę zawodową w Tygodniku “Politechnik” w latach 80. Obaj wydawcy odznaczeni są złotymi (wcześniej srebrnymi) medalami “Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej” oraz nagrodami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej “Za zasługi w popularyzowaniu na łamach prasy problematyki dotyczącej systemu finansowania ochrony środowiska”.

Medale takie posiada również znaczna część zespołu dziennikarzy. Członkowie zespołu za swoją pracę na rzecz ochrony środowiska otrzymali również odznaczenia państwowe, prestiżowe nagrody i wyróżnienia w konkursie SDP za publikacje w kategorii “Ochrona środowiska” (Ewa Sieniarska i Kazimierz Netka), I nagrodę w konkursie dla dziennikarzy o nagrodę Prezesa Banku Ochrony Środowiska S.A. (Aldona Zyśk).
W 2003 roku red. Paweł Wójcik i red. Jacek Zyśk uhonorowani zostali przez Ministra Środowiska Dyplomami Uznania wraz z listem gratulacyjnym “Za wieloletnie, aktywne zaangażowanie w propagowanie idei ochrony środowiska”. W 2004 roku red. Jacek Zyśk otrzymał wyróżnienie Ministra Środowiska za propagowanie tematyki związanej z ochroną środowiska.
Red. Paweł Wójcik został w 1997 roku, roku laureatem Nagrody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za propagowanie problematyki ekologicznej na łamach prasy.

W 1998 roku red. Paweł Wójcik ukończył „Advanced Proffesional Workshop an Environmental Reporting” – „Zaawansowane warsztaty reportażu ekologicznego” zorganizowane przez międzynarodową organizację ICFJ (International Center For Journalists – Międzynarodowe Centrum Dziennikarskie) z Waszyngtonu. Warsztaty zakończone zostały uzyskaniem certyfikatu. W 2004 roku red. Paweł Wójcik uzyskał certyfikat ukończenia seminarium „Ochrona środowiska w Unii Europejskiej – konsekwencje wprowadzonych zmian dla przedsiębiorstw”. Ponadto red. Paweł Wójcik jest wiceprezesem Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Red. Jacek Zyśk ukończył w 1996 roku kurs dla dziennikarzy ochrony środowiska organizowany przez Uniwersytet w Kalmarze (Szwecja) uwieńczony uzyskaniem certyfikatu FOJO (Institute for Further Education of Journalists). W 2003 roku red. Jacek Zyśk uzyskał certyfikat Izby Przemysłowej w Lipsku (Niemcy) poświadczający udział w kursie poświęconym gospodarce odpadami opakowaniowymi – „Der Grune Punkt”. Red. Jacek Zyśk jest wiceprezesem Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

 

 

anim-675x250pop 

1 

 

FOKI