W krajach UE coraz więcej osób znajduje pracę w sektorze energii odnawialnej, wynika z raportu konsorcjum EurObserv’ER, publikującego najnowsze dane statystyczne z zakresu energetyki odnawialnej. W branży OZE w 2010 roku zatrudnionych było 1,14 mln osób. To o 25% więcej niż w roku 2009, kiedy to pracę związaną z odnawialnymi źródłami energii wykonywało 912,2 tys. osób. Według raportu EurObserv’ER, 273 tys. miejsc pracy, czyli najwięcej, utworzonych zostało w sektorze biomasy. Na drugim miejscu pod względem ilości zatrudnionych osób jest fotowoltaika (ponad 268 tys.), a na trzecim znajduje się energetyka wiatrowa (ponad 253 tys. zatrudnionych).

Więcej…
 

0,5 mld złotych przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie gospodarki odpadami, aby gminy mogły się przygotować do przejęcia od przyszłego roku odpowiedzialności za zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Środki te mają być wykorzystane m.in. na organizację zbiórki i segregacji odpadów, zamykanie składowisk, szkolenia. Dodatkowo Fundusz planuje przekazać samorządom na inwestycje 1,1 mld zł w formie pożyczki. Jest to trzy razy więcej niż w poprzednim roku.

Więcej…
 

5 stycznia Prezydent RP skierował do Sejmu projekt ustawy o nasiennictwie. Akt ten ma na celu wdrożenie niezbędnych i niekontrowersyjnych przepisów w zakresie nasiennictwa. Prezydent oczekuje, że kwestie dotyczące organizmów modyfikowanych zostaną uregulowane w odrębnej ustawie.

Więcej…
 

9 grudnia w Brukseli odbyło się ostatnie posiedzenie Rady ds. środowiska podczas polskiej prezydencji. Podczas spotkania europejscy ministrowie podjęli decyzje dotyczące m.in. efektywnego wykorzystania zasobów oraz przyszłej polityki na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, które należały do priorytetowych zagadnień w trakcie polskiej prezydencji.Podczas posiedzenia Rada przyjęła przygotowane przez Polskę konkluzje dotyczące „Unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej do 2020 roku” (EU Biodiversity Strategy to 2020). Dokument ten prowadzi do osiągnięcia głównych celów polityki ochrony bioróżnorodności w Europie: ochrony gatunków i siedlisk, utrzymywania i odnawiania ekosystemów, wprowadzania celów w zakresie różnorodności biologicznej w inne polityki UE (tzw. integracja sektorowa), walki z agresywnymi gatunkami obcymi oraz wzmocnienie wkładu UE w zapobieganie globalnej utraty różnorodności biologicznej.

Więcej…
 

Marcin Korolec otrzymał z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nominację na stanowisko Ministra Środowiska. Nowy szef MŚ – pełniący dotychczas funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki – zapowiedział podczas spotkania z ustępującym Ministrem Środowiska i dziennikarzami kontynuację działań podejmowanych do tej pory przez resort.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 5

 

anim-675x250pop 

1 

 

 logo 3 MALE

Klub Publicystów Ochrony Środowska EKOS zaprosił wszystkich dziennikarzy do udziału w konkursie "Dziennikarze dla klimatu". Główna nagroda wynosi 20.000,- zł.

Dokładne informacje można uzyskać na stronie konkursu:  www.dziennikarzedlaklimatu.pl.