Rozwój ciepłownictwa i termomodernizacja budynków

użyteczności publicznej to cele, na jakie będą przeznaczone pieniądze (13 mln euro) z umowy na sprzedaż jednostek emisji w ramach Protokołu z Kioto podpisanej przez Ministra Środowiska, prof. Andrzeja Kraszewskiego. To już kolejna, po transakcjach zawartych z Hiszpanią i prywatnym partnerem japońskim, umowa która powiększa kapitał Polski do inwestowania w projekty poprawy efektywności energetycznej (w tym modernizację polskiego ciepłownictwa) do blisko 70 mln euro. To jednocześnie druga umowa podpisana z partnerem japońskim reprezentującym sektor prywatny.

Więcej…
 

Minister środowiska przedłożył 23 marca na posiedzeniu rządu projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz o działach administracji rządowej. Zaproponowano zmiany w organizacji i funkcjonowaniu Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ). Jednoznacznie wskazano, że IOŚ jest powołana do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, badania i oceny stanu środowiska oraz przeciwdziałania poważnym awariom. Dostosowano przepisy o IOŚ do ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, co eliminuje rozbieżności w przepisach dotyczących uprawnień wojewody i wojewódzkiego inspektora środowiska. Określono uprawnienia i kompetencje Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, jako kierującego działalnością IOŚ, w stosunku do wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 5

 

anim-675x250pop 

1 

 

 logo 3 MALE

Klub Publicystów Ochrony Środowska EKOS zaprosił wszystkich dziennikarzy do udziału w konkursie "Dziennikarze dla klimatu". Główna nagroda wynosi 20.000,- zł.

Dokładne informacje można uzyskać na stronie konkursu:  www.dziennikarzedlaklimatu.pl.