Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) uruchomił Program Programu Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (PolSEFF – Polish Sustainable Energy Financing Facility skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zainteresowanych inwestowaniem w nowe technologie obniżające wydatki na energię. Aby ułatwić tego typu inwestycje udostępniono środki o łącznej wartości 150 milionów euro, które będą dystrybuowane przez uczestniczące w programie lokalne banki i spółki leasingowe. Firmy z sektora MŚP mogą uzyskać, w formie kredytu lub leasingu, środki w wysokości do 1 mln euro.
Więcej…
 
Samorządowcy nie godzą się na propozycje Ministerstwa Środowiska w sprawie gospodarki odpadami. Ich zdaniem funkcjonowanie obok siebie dwóch systemów jest nieracjonalne.
Ministerstwo Środowiska w projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zrezygnowało z zapisu o przekazaniu gminom odpadów i zdecydowało się pozostawić samorządom wolną rękę w sprawie wyboru systemu gospodarki śmieciowej na swoim terenie.
Więcej…
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu udzieli pomocy finansowej na naprawę szkód wyrządzonych powódź na Dolnym Śląsku. Milionowe dotacje zostaną przeznaczone na odbudowanie m.in. zniszczonych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
Więcej…
 

Sejmowa komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wysłuchała 24 czerwca informacji Ministerstwa Środowiska „Stan realizacji zobowiązań akcesyjnych Polski w dziedzinie ochrony środowiska wynikających z traktatu akcesyjnego o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”, którą przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Bernard Błaszczyk.

Więcej…
 

W ponad stu krajach 5 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Święto ma na celu przybliżać społeczeństwu kwestie związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną. W tym roku gospodarzem centralnych obchodów w Polsce było województwo śląskie. W programie obchodów znalazły się m.in. konferencja „Ekozarządzanie w przedsiębiorstwie” poświęcona najważniejszym zagadnieniom dotyczącym Wspólnotowego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS). Wziął w niej udział Bernard Błaszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 5

 

anim-675x250pop 

1 

 

 logo 3 MALE

Klub Publicystów Ochrony Środowska EKOS zaprosił wszystkich dziennikarzy do udziału w konkursie "Dziennikarze dla klimatu". Główna nagroda wynosi 20.000,- zł.

Dokładne informacje można uzyskać na stronie konkursu:  www.dziennikarzedlaklimatu.pl.