Europejska Agencja Środowiska opublikowała raport dotyczący polityki efektywności gospodarowania zasobami w Europie. Opracowanie stanowi podsumowanie projektu, w którym uczestniczyło 31 krajów, w tym Polska. 
W raporcie "Resource efficiency in Europe – Policies and approaches in 31 EEA member and cooperating countries" dokonano przeglądu polityki i instrumentów gospodarowania zasobami w krajach Europy, na podstawie opracowanych przez państwa we współpracy z EEA tzw. profili. 

Więcej…
 

Minister środowiska Andrzej Kraszewski podpisał dwie kolejne umowy na sprzedaż jednostek emisji w ramach Protokołu z Kioto, które przyniosą Polsce nowe środki na ochronę klimatu i wsparcie wdrażania pakietu energetyczno-klimatycznego.

Więcej…
 
18 sierpnia prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. Ma ona na celu uzupełnienie i zmiany regulacji dotyczących zasad funkcjonowania krajowego systemu EMAS, stanowiących podstawę do określenia procedur stosowanych przez organy właściwe w ramach rejestracji organizacji w systemie EMAS.
Więcej…
 
22 lutego 2011 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Rządowe Centrum Legislacji we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Państwową Agencją Atomistyki projekt ustawy o zmianie Prawa atomowego oraz niektórych innych ustaw. Rząd zdecydował, że na obecnym etapie wsparcie merytoryczne i organizacyjne rozwoju energetyki jądrowej zapewniać będzie Ministerstwo Gospodarki, a nie Agencja Energetyki Jądrowej, której utworzenie zakładał projekt Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
Więcej…
 
Posłowie sejmowych komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego przełożyli na czerwiec rozpatrzenie sprawozdania specjalnej podkomisji zajmującej się projektem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z tym nie należy się spodziewać na wejście ustawy w życie przed tym terminem.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 5

 

anim-675x250pop 

1 

 

 logo 3 MALE

Klub Publicystów Ochrony Środowska EKOS zaprosił wszystkich dziennikarzy do udziału w konkursie "Dziennikarze dla klimatu". Główna nagroda wynosi 20.000,- zł.

Dokładne informacje można uzyskać na stronie konkursu:  www.dziennikarzedlaklimatu.pl.