Pierwszy projekt tekstu negocjacyjnego dotyczącego kontynuacji Protokołu z Kioto jest gotowy. To wynik zakończonej w Bangkoku nieformalnej sesji negocjacyjnej ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). 
Sesja w Bangkoku to kolejny krok na drodze do cyklicznej Konferencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu – COP. Tegoroczna konferencja – COP 18 odbędzie się w Doha na przełomie listopada i grudnia. Jednym z jej głównych zadań będzie przyjęcie poprawki do Protokołu z Kioto, gwarantującej jego kontynuację. 
Więcej…
 
Polska otrzyma 578,1 mln euro w ramach drugiej edycji wparcia przyznanego przez Norwegię, na lata 2009–2014. Z tych pieniędzy na ochronę środowiska zostanie przeznaczone 110 mln euro, z czego 75 mln euro zostanie przeznaczone na wsparcie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Najwięcej środków trafi na wsparcie rozwoju i stosowania technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS). Na ten obszar zostanie skierowanych 137 mln euro. Na wsparcie polsko-norweskiej współpracy badawczej przeznaczono blisko 37 mln euro. Badania mają dotyczyć ochrony środowiska i zmian klimatycznych, ochrony zdrowia i nauk społecznych, z uwzględnieniem tematyki migracji.
Więcej…
 
Komisja Europejska przekroczyła swe uprawnienia, narzucając w 2007 r. Polsce obniżony limit uprawnień do emisji CO2 na lata 2008–12. Potwierdził to Trybunał Sprawiedliwości UE rozpatrując odwołanie Komisji Europejskiej od wyroku sądu pierwszej instancji.
Więcej…
 

Wydarzenie społeczno-artystyczne w Katowicach związane było z programem Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę", który kieruje uwagę społeczności lokalnych na stan rzek, potoków i jezior w najbliższym otoczeniu. Efekt programu w latach 2010/11 to 275 fragmentów rzek i potoków w całej Polsce, posprzątanych lub na nowo rozpoznanych ze względu na ich wpływ przyrodniczy, kulturowy i gospodarczy na życie danej społeczności. 

Więcej…
 

Zagadnienia dotyczące m.in. gospodarki wodnej, polityki klimatycznej, GMO, kopalin i lasów były głównymi tematami poruszonymi w trakcie spotkania premiera Donalda Tuska z ministrem środowiska Marcinem Korolcem.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 5

 

anim-675x250pop 

1 

 

 logo 3 MALE

Klub Publicystów Ochrony Środowska EKOS zaprosił wszystkich dziennikarzy do udziału w konkursie "Dziennikarze dla klimatu". Główna nagroda wynosi 20.000,- zł.

Dokładne informacje można uzyskać na stronie konkursu:  www.dziennikarzedlaklimatu.pl.