Pierwszy projekt tekstu negocjacyjnego dotyczącego kontynuacji Protokołu z Kioto jest gotowy. To wynik zakończonej w Bangkoku nieformalnej sesji negocjacyjnej ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). 
Sesja w Bangkoku to kolejny krok na drodze do cyklicznej Konferencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu – COP. Tegoroczna konferencja – COP 18 odbędzie się w Doha na przełomie listopada i grudnia. Jednym z jej głównych zadań będzie przyjęcie poprawki do Protokołu z Kioto, gwarantującej jego kontynuację. 
Nieformalna sesja negocjacyjna w Bangkoku była bardzo ważnym krokiem na drodze do sfinalizowania tekstu decyzji w sprawie poprawki do Protokołu z Kioto. Rozmowy skrystalizowały poglądy i stanowiska stron. Dzięki temu negocjatorzy mogą teraz z większą precyzją przygotowywać ostateczne stanowiska na konferencję Doha. Przed konferencją COP 18 w Doha, w październiku w Seulu spotkają się jeszcze ministrowie środowiska, aby po raz ostatni wymienić poglądy. Dyskusje będą skupione przede wszystkim na kwestach finansowania klimatycznego i warunkach przyjęcia drugiego okresu rozliczeniowego Protokołu z Kioto.
Podczas spotkania w Bangkoku udało się także osiągnąć postęp prac nad wizją nowego globalnego porozumienia w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych, które powinno zacząć obowiązywać od 2020 roku. Negocjacje porozumienia powinny zakończyć się w 2015 roku. Ponadto, polska delegacja aktywnie promowała Warszawę na siedzibę Zarządu Zielonego Funduszu Klimatycznego.
W sesji negocjacyjnej UNFCCC w Bangkoku udział wzięło 173 państwa. Pracą polskiej delegacji rządowej kieruje Ministerstwo Środowiska
 
Sejmowa Komisja ds. Kontroli Państwowej wystąpiła do Najwyższej Izby Kontroli o sprawdzenie budowy farm wiatraków pod kątem zgodności inwestycji z obowiązującym prawem. Posłanka Julia Pitera uważa, że w wielu gminach dochodzi do licznych nieprawidłowości przy powstawaniu elektrowni wiatrowych. Zasadniczym problemem jest finansowanie gminnych planów zagospodarowania przestrzennego przez firmy zainteresowane budową elektrowni wiatrowych. Są przypadki, że plany są zlecane przez inwestorów.
Pitera zebrała dokumentację dotyczącą prawie 40 gmin z całego kraju, w których doszło do różnych nieprawidłowości związanych z wiatrakami.
Członkowie sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej jednogłośnie poparli wniosek posłanki, by NIK przeprowadziła kompleksową kontrolę inwestycji związanych z energetyką wiatrową. Takie nieprawidłowości potwierdziło już kilka kontroli prowadzonych przez regionalne delegatury NIK.
Organizacje zrzeszające firmy budujące farmy wiatraków uważają jednak, że łamanie prawa ma charakter marginalny, a przekazywanie dotacji dla gmin jest legalne. Krzysztof Prasałek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej jest zdania, że udział i zaangażowanie inwestora jest oczekiwane społecznie, gdyż często inwestycje w energetyce wiatrowej są realizowane w niewielkich niezamożnych gminach wiejskich, które zwyczajnie nie mają środków na finansowanie prac nad planami zagospodarowania przestrzennego.
Nie wiadomo jeszcze czy NIK zajmie się wiatrakami w trybie doraźnym, czy też kontrola takich inwestycji zostanie wpisana do planu na 2013 rok.
 
Zdaniem prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy, w przyszłym roku upadną setki spółek komunalnych zajmujących się wywozem odpadów. Wszystko przez zapis w nowej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmusza on wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do zorganizowania przetargów, które wyłonią firmy zajmujące się odbiorem odpadów od mieszkańców.
Przetargi na wywóz odpadów mają zorganizować wszystkie gminy, także te które posiadają własne jednostki organizacyjne przygotowane do tego zadania. Prezydent Inowrocławia uważa, że w efekcie spółki, w które gminy nierzadko zainwestowały miliony złotych, zostaną zastąpione przez zagraniczne koncerny śmieciowe działające w Polsce. Brejza tłumaczy, że koncerny te stać na zastosowanie ceny dumpingowej, wygranie przetargu i wyeliminowanie z rynku mniejszych firm. Następstwem może być podwyższenie opłat za odbiór odpadów, tym razem już z pozycji monopolisty.
 
Wróć do poprzedniej strony

 

anim-675x250pop 

1 

 

 logo 3 MALE

Klub Publicystów Ochrony Środowska EKOS zaprosił wszystkich dziennikarzy do udziału w konkursie "Dziennikarze dla klimatu". Główna nagroda wynosi 20.000,- zł.

Dokładne informacje można uzyskać na stronie konkursu:  www.dziennikarzedlaklimatu.pl.