Komisja Europejska przekroczyła swe uprawnienia, narzucając w 2007 r. Polsce obniżony limit uprawnień do emisji CO2 na lata 2008–12. Potwierdził to Trybunał Sprawiedliwości UE rozpatrując odwołanie Komisji Europejskiej od wyroku sądu pierwszej instancji.
Polska oczekiwała rocznego limitu 284,6 mln ton emisji CO2, tłumacząc, że takie są potrzeby rozwijającej się gospodarki. Po przyznaniu limitu w wysokości 208,5 mln ton Polska zaskarżyła decyzję w Luksemburgu.
Sędziowie w Luksemburgu uznali, że KE nie ma prawa dowolnie kwestionować obliczeń rządu, który zgłasza propozycję, i zastępować swoimi danymi. Jak podkreślił Trybunał, unijne prawo daje krajom margines swobody w ustalaniu liczby uprawnień i sposobie ich rozdzielania pomiędzy zakłady przemysłowe. Rządy mają się przy tym kierować swoją polityką energetyczną i klimatyczną.

Od 11 do prawie 70% wynoszą straty wody w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych skontrolowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Z raportu wynika też, że gminy nie weryfikują kosztów wykazywanych przez te przedsiębiorstwa.
Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2010 r. Przeprowadzono ją na terenie pięciu województw: małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego, badając te kwestie w 14 gminach oraz dziesięciu jednostkach wodociągowo-kanalizacyjnych.
NIK negatywnie oceniła działalność dwóch gmin: Poraj i Gowarczów, a większość pozostałych oceniła pozytywnie, mimo uchybień czy nieprawidłowości. Negatywnie oceniła dwa przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji – w Otwocku (m.in. mało oszczędne gospodarowanie wodą) i w Wołominie (m.in. przekazywanie nierzetelnych informacji dot. ilości wydobytej wody oraz odprowadzanych ścieków).

31 marca o godz. 20.30 w ramach organizowanej przez World Wildlife Fund akcji „Godzina dla Ziemi” w tysiącach miejsc na całym świecie zgasło światło na 60 minut. Celem akcji jest pobudzenie świata do działań na rzecz ochrony klimatu.
– Nie powstrzymamy degradacji środowiska naturalnego czy nadmiernej emisji gazów cieplarnianych oszczędzając energię raz do roku przez jedną godzinę, tylko przez cały rok. Poprzez „Godzinę dla Ziemi" WWF przypominamy o potrzebie oszczędzania naturalnych zasobów Ziemi oraz o tym, że wprowadzając drobne zmiany w naszym codziennym życiu wspólnie możemy wpłynąć na losy naszej planety – mówi Małgorzata Kosowska z WWF Polska.
Światła zgasły w tak charakterystycznych obiektach jak Wieża Eiffla w Paryżu, Opera w Sydney, Brama Brandenburska w Niemczech, piramidy w Egipcie, czy też Zakazane Miasto w Chinach. W Polsce ciemność ogarnęły krakowskie Sukiennice, warszawski Pałac Kultury i Nauki oraz kilkaset firm i instytucji publicznych.

Blisko 1000 przeprowadzonych lekcji i – tym samym – zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w kontaktach z prądem, to efekt tegorocznej edycji organizowanego przez Grupę ENERGA ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego "Planeta Energii". Spośród blisko 200 klas organizator wyłonił 10 zwycięzców, których w kwietniu i maju br. odwiedzi z wizytą kosmiczne miasteczko "Planeta Energii".
Zwycięzców wybrano na podstawie nadesłanych sprawozdań z przeprowadzonych lekcji. W konkursie wzięło udział niemal 200 nauczycieli i prawie 5000 uczniów klas I–III z całej Polski. Dzieci uczyły się o energii elektrycznej, jej źródłach, bezpiecznym i racjonalnym z niej korzystaniu oraz o prawidłowym zachowaniu w pobliżu obiektów energetycznych. Najmłodsi odwiedzali elektrownie, układali piosenki, organizowali przedstawienia i wystawy, a nawet zapraszali na wspólne lekcje swoich rodziców.
– Nauczyciele i dzieci także w tym roku nas nie zawiedli. Większość z nich zrealizowała w swoich klasach 6 lekcji oraz wiele zajęć dodatkowych. Wybierając zwycięzców doceniliśmy pomysłowość, formę, a przede wszystkim – wyjście dzieci z wiedzą na temat bezpiecznego i oszczędnego korzystania z energii elektrycznej poza klasę i mury szkoły. Wiele z nich dotarło do instytucji publicznych, firm, ale też do rodziny i znajomych – mówi Marta Dankowska, koordynator projektu z Centrum Marketingu i Komunikacji ENERGA SA.
 
Wróć do poprzedniej strony

 

anim-675x250pop 

1 

 

 logo 3 MALE

Klub Publicystów Ochrony Środowska EKOS zaprosił wszystkich dziennikarzy do udziału w konkursie "Dziennikarze dla klimatu". Główna nagroda wynosi 20.000,- zł.

Dokładne informacje można uzyskać na stronie konkursu:  www.dziennikarzedlaklimatu.pl.