Wydarzenie społeczno-artystyczne w Katowicach związane było z programem Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę", który kieruje uwagę społeczności lokalnych na stan rzek, potoków i jezior w najbliższym otoczeniu. Efekt programu w latach 2010/11 to 275 fragmentów rzek i potoków w całej Polsce, posprzątanych lub na nowo rozpoznanych ze względu na ich wpływ przyrodniczy, kulturowy i gospodarczy na życie danej społeczności. 
Spacer z biegiem Rawy rozpoczął się wraz ze wschodem słońca nad Katowicami, o godz. 5.30. W południe, na moście nad rzeką w centrum miasta rozpoczęto układanie „Mandali dla Rawy". Dekoracyjne koło miało przypomnieć o kręgach, które pojawiają się na wodzie, gdy wpadnie do niej kamień. Środek koła wyznaczyły kamienie, przyniesione przez młodzież. Były to m.in. pamiątki z wakacji, z podróży, z placu zabaw chętnie odwiedzanego w dzieciństwie. Do symbolicznego „przykrycia Rawy błękitem" potrzebny był kilometr błękitnej wstążki. Podzielony na części, został uniesiony nad rzeką przez uczniów, którzy stanęli po obu stronach betonowego koryta rzeki. O przyszłości Rawy młodzi wypowiadali się na swój sposób: w formie performance'ów nad brzegiem rzeki, filmowej dokumentacji spontanicznych wypowiedzi mieszkańców Katowic i zdjęć z porannego spaceru. Wszystkie prace były prezentowane w namiocie postawionym na moście nad rzeką.
– Młodzi wykorzystali wszystkie możliwości wypowiedzi, jakie im zaproponowano. Odkrycie, że rzeka płynie pod ulicą, którą codziennie przechodzą, było zaskoczeniem. Myślę, że jednak nie będą się wstydzić takiej Rawy, lecz zaczną realnie myśleć o osobistym udziale w codziennym korzystaniu z przyrody, w tym także z wody – wyjaśnia Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja. 
Blisko 150 uczniów wzięło udział w wydarzeniu społeczno-artystycznym „Przykryj Rawę błękitem", który był elementem programu inauguracji starań Katowic o tytuł „Europejskiej Stolicy Młodzieży 2015". Współorganizatorzy wydarzenia to Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów i Klub Gaja. 

Bocian biały to jeden z 5 gatunków obserwowanych w ramach międzynarodowej kampanii edukacyjnej Spring Alive koordynowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Pozostałe to jaskółka dymówka, jerzyk, kukułka i żołna. 
W marcu wracające z afrykańskich zimowisk bociany docierają do Azji Mniejszej. Dzięki tureckiemu serwisowi internetowemu KusBank – gromadzącemu informacje o obserwacjach ornitologicznych – wiadomo, że 14 marca w ciągu kilku godzin w rejonie granicy turecko-syryjskiej przeleciało co najmniej 20 000 bocianów. W Polsce obserwatorzy dzielą się wynikami swoich wypraw m.in. za pośrednictwem portalu www.AwiBaza.pl. Doświadczenia z poprzednich lat wskazują, że ptakom pokonanie odległości między Turcją a Polską zajmuje około 5–10 dni. 

W wyniku procedury konkursowej WFOŚiGW we Wrocławiu realizatorem zadania: „Nowe prawo odpadowe – nowy styl życia Dolnoślązaków. Regionalna kampania informacyjno-edukacyjna. Etap I” jest konsorcjum w składzie: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA, Fundacja Ekorozwoju i Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja". 
Hasło kampanii o budżecie około 1,4 miliona złotych to: „Świat się zmienia – śmiecenie odpada”. Do końca tego roku zaplanowano m.in. festiwale recyklingu, Flash mob, wystawy rzeźb z odpadów, internetową mapę nielegalnych wysypisk, serial telewizyjny i seminaria. Akcja poinformuje dolnoślązaków o codziennych, praktycznych konsekwencjach nowego „prawa odpadowego”. Śmieci to obecnie największy problem ekologiczny w Polsce. Ponad 90% odpadów komunalnych trafia na wysypiska. To ponad dwukrotnie więcej niż średnia europejska. Ten niekorzystny stan ma zmienić wdrażanie ustawy o czystości i utrzymaniu porządku w gminach.
Na wrocławskich przystankach do zobaczenia i… powąchania są także citylighty. Plakaty pachną lasem. O potrzebie nowego stylu życia i oszczędnego używania zasobów środowiska przypomina także motyw Ziemi-zegara ze wskazówkami ustawionymi na „za pięć dwunasta”.
Świat się zmienia, śmiecenie odpada – ograniczaj, segreguj, powtórnie używaj. To hasła z billboardów informujących o nowej kampanii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Plakaty pojawiły się m.in. w stolicy Dolnego Śląska, Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Legnicy.

Część gmin chętnie zgodzi się na wydobywanie u nich gazu. Wiele może jednak odmówić. Pierwszy protest już jest. Tomasz Brzoskowski, wójt gminy Stężyca (woj. pomorskie, powiat kartuski), sprzeciwia się dyktatowi administracji rządowej. Zarówno on, jak i rada gminy nie zamierzają skusić się na ok. 6 mln zł z opłaty eksploatacyjnej. W sprawie nowych przepisów wysłał zapytanie do premiera.
Nowe prawo pozwala wojewodzie ulokować kopalnię wbrew woli samorządów. Trwa w Polsce batalia łupkowa. Dla entuzjastów gaz łupkowy to wielkie dobro narodowe, pozwalające na uniezależnienie się od dostaw rosyjskiego gazu ziemnego. Dla przeciwników zagrożenie dla środowiska i wywożenie zysków przez światowe koncerny wydobywcze. Mało kto jednak dostrzega zagrożenie płynące z zupełnie innej strony. Od początku roku obowiązuje nowa ustawa: Prawo geologiczne i górnicze. Zdaniem niektórych prawników, pozwala ona rządowi przełamywać opór gmin przeciwnych eksploatacji gazu łupkowego na ich terenie. Ustawa pozwala wojewodom wydawać tzw. zarządzenia zastępcze umożliwiające zmianę planów zagospodarowania przestrzennego nawet wbrew woli gmin. Wojewoda może więc podważać kompetencje gmin w zakresie gospodarowania i planowania inwestycji na danym terenie i wymuszać miejsca terenów górniczych.

884 miliony ludzi na świecie cierpią z powodu braku wody. Codziennie 6 tysięcy dzieci traci życie w wyniku chorób wywołanych przez brak dostępu do czystej wody. ONZ dwadzieścia lat temu ogłosiła 22 marca Światowym Dniem Wody, a dwa lata temu uznała dostęp do czystej wody i sanitariatów za jedno z podstawowych praw człowieka. Chodzi nie tylko o zakręcanie kranu podczas mycia zębów. ONZ podkreśla, że ogromną ilość wody pochłania np. rolnictwo, a umiejętne zarządzanie wodą może ułatwić życie farmerom. Zdaniem ONZ, wodę można też oszczędzać poprzez odpowiednią dietę. W tym roku hasłem jest bowiem „Woda i bezpieczeństwo żywności”. Eksperci podkreślają, że człowiek wypija 2–4 litry wody dziennie, znacznie więcej potrzeba jej jednak do wyprodukowania żywności.

 
Wróć do poprzedniej strony

 

anim-675x250pop 

1 

 

 logo 3 MALE

Klub Publicystów Ochrony Środowska EKOS zaprosił wszystkich dziennikarzy do udziału w konkursie "Dziennikarze dla klimatu". Główna nagroda wynosi 20.000,- zł.

Dokładne informacje można uzyskać na stronie konkursu:  www.dziennikarzedlaklimatu.pl.