W krajach UE coraz więcej osób znajduje pracę w sektorze energii odnawialnej, wynika z raportu konsorcjum EurObserv’ER, publikującego najnowsze dane statystyczne z zakresu energetyki odnawialnej. W branży OZE w 2010 roku zatrudnionych było 1,14 mln osób. To o 25% więcej niż w roku 2009, kiedy to pracę związaną z odnawialnymi źródłami energii wykonywało 912,2 tys. osób. Według raportu EurObserv’ER, 273 tys. miejsc pracy, czyli najwięcej, utworzonych zostało w sektorze biomasy. Na drugim miejscu pod względem ilości zatrudnionych osób jest fotowoltaika (ponad 268 tys.), a na trzecim znajduje się energetyka wiatrowa (ponad 253 tys. zatrudnionych).
Najwięcej osób zatrudnionych zostało w Niemczech (361 tys.), Francji (ponad 174 tys.), Włoszech (108 tys.), Hiszpanii (98 tys.) oraz w Szwecji, w której jest blisko 55 tys. miejsc pracy w sektorze energetyki odnawialnej. W Polsce w branży OZE pracuje ponad 28 tys. osób, co daje nam 10 miejsce pod względem ilości zielonych miejsc pracy.

Wydobycie gazu łupkowego nie grozi zanieczyszczeniem wód ani nadmierną emisją do atmosfery – wynika z kompleksowego raportu dotyczącego potencjalnych konsekwencji ekologicznych związanych z wierceniami w poszukiwaniu tego surowca – tak wynika z raportu opracowanego na polecenie ministra środowiska przez zespół kierowany przez Państwowy Instytut Geologiczny. 
Specjaliści zbadali wpływ na środowisko procesu szczelinowania hydraulicznego wykonanego w 2011 r. na jednym z otworów wiertniczych w miejscowości Łebień na Pomorzu. Resort środowiska zapewnia, że badanie potwierdziło tezę o minimalnym i niegroźnym wpływie prac poszukiwawczych złóż niekonwencjonalnych na środowisko. Zdaniem ekspertów, jedynym niekorzystnym skutkiem wierceń może być większe natężenie hałasu.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych aż o 53% w stosunku do poziomu z roku 1990 przez Polskę do 2030 roku jest możliwa – wynika z raportu „Niskoemisyjne dylematy – Jak ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i co to oznacza dla polskiej gospodarki?” przygotowanego na zlecenie WWF Polska i Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego przez Instytut Badań Strukturalnych.
Z raportu wynika, że taka redukcja jest możliwa pod warunkiem zastosowania przez państwo pełnego instrumentarium polityki klimatycznej. Oznacza to potrzebę modernizacji energetyki na mniej węglową poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także wykorzystania mało emisyjnych technologii zmniejszających energochłonność gospodarstw domowych i całej gospodarki, głównie przez lepszą izolację cieplną budynków istniejących i nowobudowanych.

W gminie Mielno na Pomorzu odbyło się referendum, w którym mieszkańcy wypowiedzieli się jednoznacznie przeciwko budowie elektrowni jądrowej na terenie gminy. Wynik zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ został osiągnięty pomimo licznych spotkań promocyjnych na rzecz atomu prowadzonych na Pomorzu przez koncern energetyczny PGE oraz pomimo ogólnopolskiej kampanii promocyjnej o budżecie 10 mln zł. Firma PGE, wskazywana jako potencjalny inwestor, nie szczędzi wysiłków, aby przekonać mieszkańców Pomorza do elektrowni atomowej, ale jak na razie bezskutecznie.

Zakończono rozbudowę oczyszczalni ścieków w Fordonie (dzielnicy Bydgoszczy), oddanie do użytku spalarni osadów ściekowych było ostatnim etapem inwestycji.
Jak podkreśla Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to kolejna instalacja w Polsce, która wykorzystuje znaną technologię spalania na bazie złoża fluidalnego. Spalarnia będzie utylizować do 30 ton osadów na dobę. Instalacja spełnia wszystkie wymagane prawem normy emisyjne. Przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii dziesięciokrotnie zmniejszy się ilość wyprodukowanych przez miasto osadów. Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Bydgoszcz zapewnia, że realizacja inwestycji nie wpłynie na cenę za wodę i ścieki.

 
Wróć do poprzedniej strony

 

anim-675x250pop 

1 

 

 logo 3 MALE

Klub Publicystów Ochrony Środowska EKOS zaprosił wszystkich dziennikarzy do udziału w konkursie "Dziennikarze dla klimatu". Główna nagroda wynosi 20.000,- zł.

Dokładne informacje można uzyskać na stronie konkursu:  www.dziennikarzedlaklimatu.pl.