Marcin Korolec otrzymał z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nominację na stanowisko Ministra Środowiska. Nowy szef MŚ – pełniący dotychczas funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki – zapowiedział podczas spotkania z ustępującym Ministrem Środowiska i dziennikarzami kontynuację działań podejmowanych do tej pory przez resort.
Podczas spotkania z dziennikarzami minister Marcin Korolec zapowiedział, że na początku tygodnia odbędą się rozmowy poświęcone omówieniu pierwszoplanowych wyzwań, jakie stoją przed Ministrem Środowiska. 
– Wyzwań jest bardzo dużo. Wynikają one m.in. z naszych bieżących spraw, z działalności legislacyjnej Unii Europejskiej, a także poważnych negocjacji, które mają miejsce na świecie. Będę przedstawiał własne pomysły, jednak najpierw muszę dokładnie zapoznać się z bieżącymi wyzwaniami – powiedział minister Marcin Korolec. Dodał, że będzie to proces kontynuacji, a nie rewolucji.
Biorący udział w spotkaniu prof. Andrzej Kraszewski podsumował dotychczasowe relacje pomiędzy resortami środowiska i gospodarki. 
– W poprzednim rządzie nasze ministerstwa pracowały bardzo harmonijnie. Minister Korolec w momencie pełnienia funkcji wiceministra w resorcie gospodarki współpracował z nami i ta współpraca była doskonała. 


Oficjalne otwarcie Międzynarodowych Targów POLEKO poprzedziła konferencja prasowa, w której oprócz wiceministra Stanisława Gawłowskiego udział wzięli także: Małgorzata Skucha, zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Mariusz Klimczak, prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska SA, Jacek Chrzanowski, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i Andrzej Byrt, prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich.

– Polski system finansowania ochrony środowiska oparty jest na trzech filarach: Narodowym i wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Banku Ochrony Środowiska. Ten system został uzupełniony środkami unijnymi oraz tzw. funduszami norweskimi. Tak naprawdę dotyczy on każdego z nas. Dzisiaj w Polsce nie ma już w zasadzie gminy, w której nie byłyby realizowane albo nie zostały zakończone inwestycje dotyczące naszego bezpośredniego bytu. Termomodernizacja budynków, ochrona wód, zaopatrzenie w wodę czy odbiór ścieków to przykłady proekologicznych programów z korzyścią wpływających na życie przysłowiowego Kowalskiego – powiedział wiceminister Gawłowski podczas spotkania z dziennikarzami.

Po protestach branży hutniczej Ministerstwo Środowiska przedłużyło do końca listopada konsultacje projektu Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień (KPRU) do emisji dwutlenku węgla na 2012 rok. Pierwotnie na konsultacje przeznaczono jedynie 7 dni. Po protestach branży hutniczej Ministerstwo Środowiska wydłużyło je o 21 dni.
Ministerstwo zaproponowało obcięcie uprawnień do emisji dwutlenku węgla firmom, które mają ich dużą nadwyżkę. Pulę darmowych pozwoleń dla hut zredukowano o 25%, a dla niektórych instalacji przemysłu materiałów ogniotrwałych – nawet o 70%.

Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS działający przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich postanowił przyznawać co roku wyróżnienie osobom, których działalność na rzecz ochrony środowiska szczególnie się wyróżniała. W tym roku statuetkę EKOS-u otrzymał dr inż. Marian Pigan, dyrektor generalny Lasów Państwowych za "ochronę społecznej własności lasów".
Dyrektor Pigan dziękując za to wyróżnienie podkreślał dużą rolę dziennikarzy ekologicznych w kształtowaniu świadomości społeczeństwa, a to przecież dzięki poparciu całego społeczeństwa leśnikom udało się obronić lasy przed zmianą ich statusu z przedsiębiorstwa państwowego na sprywatyzowane, co mogłoby się okazać zgubne.
– Polskie lasy są piękne, warto o nich pisać, o miejscach i ludziach szczególnych, warto, aby dziennikarze byli promotorami polskiego leśnictwa – powiedział Marian Pigan.

Unijna sieć obszarów chronionych Natura 2000 powiększyła się o prawie 18 800 km², w tym istotną część obszarów morskich obejmujących 17 000 km², co zwiększy ochronę wielu zagrożonych gatunków morskich.
Natura 2000 obejmuje teraz prawie 18% obszarów lądowych UE i ponad 145 tys. km² obszarów morskich. Główne kraje, których dotyczy to ostatnie rozszerzenie sieci to Wielka Brytania, Francja, Belgia, Grecja, Cypr, Węgry, Litwa i Włochy. 
Nowe obszary morskie będą stanowić ważne schronienie dla wielu z najrzadszych i najbardziej zagrożonych gatunków w Europie. W Atlantyku obszary dodane przez Wielką Brytanię obejmują 9 zimnowodnych raf koralowych, w tym rafy w pobliżu wyspy Rockall, które są kluczowymi obszarami różnorodności biologicznej i na których żyją koralowce, kikutnice oraz wiele innych, jeszcze nienazwanych gatunków. W Morzu Śródziemnym nowe obszary zwiększą ochronę typowych gatunków, takich jak żółw zielony (Chelonia mydas), żółw morski karetta (Caretta caretta) oraz foka z gatunku mniszek śródziemnomorskich (Monachus monachus), które odgrywają kluczową rolę w zamieszkiwanych przez nie ekosystemach.
Rozszerzenie obszarów zwiększy również ochronę szeregu cennych siedlisk lądowych, w tym torfowisk na Litwie, solnisk na Węgrzech oraz, będących siedzibą wielu gatunków, kredowych zbiorowisk trawiastych we Włoszech i na Cyprze.

Co roku w ostatnią sobotę listopada w całej Europie świętowany jest Dzień bez Kupowania. Na stronie www.bezkupowania.blogspot.com można przeczytać manifest organizatorów akcji: "Nie chcemy, żeby wmawiano nam, że posiadanie kolejnych produktów uczyni nas szczęśliwymi ludźmi! Nie zgadzamy się na to, że za produkcją przemysłową kryje się wyzysk pracowników (przede wszystkim w krajach rozwijających się, ale również na zachodzie), bezwzględne wykorzystywanie zwierząt, ogromne zanieczyszczenie środowiska, łamanie praw człowieka i wyniszczanie zasobów naturalnych ziemi. Chcemy decydować o tym, jak wygląda cały system produkcji, chcemy decydować o tym, czego potrzebujemy, a czego nie!"

Polacy należą do jednej piątej ludzkości, która konsumuje ponad 80% produkowanych na świecie dóbr. Gdyby mieszkańcy wszystkich krajów na świecie mieli konsumować tyle, ile przeciętny mieszkaniec Europy, nie starczyłoby zasobów Ziemi. Każda rzecz, którą kupujemy, wymaga bowiem zużycia surowców naturalnych (często nieodnawialnych, jak np. ropa, z której powstają wszelkie rodzaje plastiku) i energii (w większości również z nieodnawialnych źródeł), a także powoduje powstanie zanieczyszczeń i emisje CO2 do atmosfery. Poza tym niskie ceny, jakimi wabią nas sklepy, często osiągane są kosztem głodowych płac i bardzo złych warunków pracy ludzi zatrudnionych przy produkcji tych dóbr.

 
Wróć do poprzedniej strony

 

anim-675x250pop 

1 

 

 logo 3 MALE

Klub Publicystów Ochrony Środowska EKOS zaprosił wszystkich dziennikarzy do udziału w konkursie "Dziennikarze dla klimatu". Główna nagroda wynosi 20.000,- zł.

Dokładne informacje można uzyskać na stronie konkursu:  www.dziennikarzedlaklimatu.pl.